كميته كردستان حزب حكمتيست: صدها نفر از كارگران و مردم سنندج به استقبال اول مه روز جهانى كارگر رفتند!

امروز جمعه ٨ ارديبهشت جمع كثيرى از كارگران و فعالين كارگرى همراه خانواده هايشان ، در يك راهپيمايي پيشاپيش اول مه روز كارگر را گرامى داشتند .

از ساعت ٨ صبح امروز راهپيمايان در ميدان گاز سنندج تجمع كرده و ساعت ٩ مارش خود را آغاز كردند . اين راهپيمايي با پخش تراكت و كارت پستالهايي در گرامى داشت روز كارگر تا ميدان “گۆزە بەشان ” ادامه پيداكرد . نيروهاى امنيتى و لباس شخصى ها تلاش كردند مانع حركت كارگران شوند ، كه با هوشيارى راهپيمايان ناكام ماندند. درخاتمه اين راهپيمايي يكى از شركت كنندگان  به اسم پرشنگ فاتحى سخنانى در مورد بيكارى و وضعيت وخيم خانوده خود ايراد كرد كه متعاقبا ازطرف نيروهاى سركوبگر دستگير شد .

كميته كردستان حزب حكمتيست به كارگران ومردم سنندج درود مى فرستد و از آنها مى خواهد روز ١١ ارديبهشت مراسمهاى باشكوه خود را در گراميداشت روز نمايش قدرت و اتحاد جهانى كارگران  برگزار كنند . همچنين كارگران و مردم شرافتمند سنندج لازم است براى آزادى پرشنگ فاتحى بهر شيوه اى كه خود مناسب مى دانند اقدام كنند .

كميته كردستان حزب حكمتيست

28 آپریل 2017

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت آرتا پلاست در نمین و تجمع کارگرن پیمانی ارغوان گستر در پترو شیمی ایلام

روز سه شنبه ۲۹ خرداد کارگران شرکت آرتا پلاستُ زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در …