لباس های دوربین دار!

یادداشت روز:

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مثل هر جای دیکتاتورزده  دیگری، هر قدم که مردم برای عقب راندن سرکوب برمی دارند، حکومت هم خودش را به انواع و اقسام تجهیزات تکنولوژیکی مجهز می کند. رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی خبرداد که لباس ماموران، دوربین دار می شود.

یعنی این همه دوربین مخفی و علنی که در سطح شهر در چهارراه ها و خیابان ها نصب شده است، برای رصد و جریمه کافی نیست، لباس ماموران را هم به دوربین مجهز کرده اند.

به گفته ی این فرمانده ی سرکوب، این کار برای ثبت صحنه های وقوع جرایم و نظارت بر عملکرد ماموران انجام می شود.

اگر این حرف راست باشد، اعتراف ناشیانه ای است. چرا که نشان می دهد مردم به گزارش های پلیس اطمینان ندارند و کنترل ماموران از دست فرماندهان در رفته است.

امااین مساله زمانی اعلام می شود که اعتراض و حمله ی مردم به پلیس سرکوب ابعاد تازه ای پیدا کرده است. از خیزش سراسری دی ماه گرفته تا اقدام شجاعانه ی زنان خیابان انقلاب تا خیابانگیری کارگران و بازنشستگان و فولادگران اهواز و کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ده ها تجمع اعتراضی دیگر در نقطه نقطه ی کشور، دستگاه سرکوب را بر آن داشت تا با اعلام این تجهیز، بلکه بتواند ذره ای ترس در دل مردم بیندازد، غافل از آن که وقتی جان به لب مردم رسیده باشد، دوربین که سهل است، از هیچ نیروی اهریمنی ترس به دل راه نمی دهند.

نکته ی خنده دار در سخنان رییس پلیس پیشگیری انتظامی این است که می گوید:

” نصب دوربین بر لباس ماموران در راستای حمایت و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی است” !

می گویند در زمان سلطنت محمدرضا شاه، بخشنامه ای به این مضمون صادر شده بود:

” برای رفاه حال درجه داران، به حقوق افسران اضافه خواهد شد”!

حالا حکایت نیروی انتظامی است که برای اجرای منشور حقوق شهروندی( یعنی مردم)، پلیس سرکوب را مجهز می کند. . .

۶اسفند ۱۳۹۶

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …