لینک  گوشه هایی از دو برنامه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن  در تورنتو

شنبه دوم مارچ 2024

اولی به دعوت کمیته روز جهانی زن در دان تان تورنتو بلور و سنت جورج

همچنین در حمایت از مردم فلسطین به دعوت

IWD

دومی میدان مل لستمن به دعوت کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …