دوبوویتز: دولت آمریکا به سال‌ها مدارا با رژیم ایران پایان می‌دهد

مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسی در حاشیه نشستی در کنگره در گفتگو با صدای آمریکا در مورد طرح تحریم‌های جدید فراحزبی از سوی سناتورها گفتگو کرد و تحریم‌ها را آغاز خوبی دانست.

اینرا هم بخوانید

گزارش سازمان امنیت آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی

سازمان امنیت داخلی آلمان گزارش سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش وضعیت امنیتی …