ما اکثریت مردم را نمایندگی می کنیم!

کمونیسمی که ما از آن دفاع میکنیم اکثریت مردم را نمایندگی می کند و از همین رو ما  همه مردم زجر دیده ایران، کارگران، زنان تحت ستم، معلمان، بازنشستگان، کولبران و سوخت بران، دست فروشان، رنگین کمانی ها، خانواده های دادخواه، مردمانی که تحت ستم قومی و مذهبی قرار دارند و همه کسانی که  شان و منزلت انسانی آنها در نظام حاکم کنونی لگدکوب می شود را فرا می خوانیم که به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندند. “ما همه با هم هستیم” و ما این این شعار را بارها در خیابان  و در مقابل صف دشمنان که قصد تهاجم به ما را داشته اند تکرار کرده ایم. این شعار رعشه بر جبهه دشمن می اندازد چرا که دشمنان ما از  یگانگی و عزم  متحد ما وحشت دارند. این شعار به همه مردم سرنگونی طلب قوت قلب و اعتماد به نفس می دهد چرا که نیروی شگرف  اتحادمان را به ما یادآوری می کند.

اتحاد ما مردم قبل از هر چیز برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. ما جمهوری اسلامی را نمی خواهیم و این شعار را هم بارها در خیابان سر داده ایم که “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” هر کس که بخواهد سر سوزنی در رفتن جمهوری اسلامی تردید و ابهام ایجاد کند با ما طرف است. ما هیچگونه سازش و مماشاتی را با این رژیم قبول نمی کنیم. جمهوری اسلامی باید برود. ما آزادی می خواهیم، رفاه می خواهیم، زندگی بهتر می خواهیم، ما می خواهیم که ریشه فقر و بدبختی خشکانده شود، ما خوشبختی همه شهروندان را می خواهیم و جمهوری اسلامی اولین مانعی است که باید از سر راه برداشته شود.

اتحاد ما نه بر سر “خاک” و “پرچم” و “تمامیت ارضی” که بر سر نفس زندگی است. همان زندگی ایی که جمهوری اسلامی از ما دریغ کرده است و ما می خواهیم آنرا بسازیم. ما زندگی انسانی می خواهیم. جمهوری اسلامی زندگی جهنمی ای بر همه کارگران و معلمان و بازنشستگان و پرستاران و دانشجویان و زنان تحمیل کرده است. ما رفع کامل ستم و تبعیض را دنبال میکنیم و نفس حاکمیت جمهوری اسلامی خود منشا هر نوع تبعیض و ظلم در جامعه است. ما اعدام و شکنجه نمی خواهیم جمهوری اسلامی رژیم اعدام و شکنجه است. ما با به غارت بردن دسترنج کارگران توسط سرمایه داران و سیستم بردگی مزدی مخالفیم و جمهوری اسلامی حکومت غارتگران و مدافع سرمایه داران است. ما آب و هوای سالم، محیط زیست خوب می خواهیم و جمهوری اسلامی مخرب محیط است و منشا همه آلودگی ها در جامعه است.

ما با سرنگونی جمهوری اسلامی خواهان این هستیم که قدرت به دست شوراهای خود مردم منتقل شود. این خواست دیرینه ما بوده است و خوشبختانه اکنون نیز شعار “اداره شورایی” از کف خیابان فریاد زده می شود. ما مردم با بلند کردن این پرچم از همین حالا داریم اعلام می کنیم که با سرنگونی جمهوری اسلامی قرار نیست صحنه سیاست را ترک کنیم و امور را به دست از “ما بهتران” بسپاریم. خیر! در صحنه سیاست باقی می مانیم و در شوراهای خود متشکل می شویم و قدرت را به دست مجمع نمایندگان منتخب شوراها واگذار می کنیم. اعمال اراده مردم در سیاست و حاکمیت یکی از شروط دستیابی به رهایی است.

دربِ حزب کمونیست کارگری ایران بر روی همه کسانی که برای اهداف انسانی، برای رفع ستم و تبعیض، برای برابری، برای یک زندگی بهتر و عاری از بی عدالتی مبارزه می کنند و یا آرزوی یک جامعه انسانی را در سر دارند باز است و ما از پیوستن آنها به حزب خودشان استقبال می کنیم. شک نکنید که به آدرس درستی آمده اید و باور کنید که به اتفاق هم سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن یک جامعه انسانی نه فقط امکان پذیر است بلکه با قدرت همه ما مردم محروم چنین تغییر و تحولی با سرعت بسیار بیشتری عملی خواهد شد.

 دسامبر ۲۰۲۱

مندرج در انترناسیونال ۹۵۲

فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه

اینرا هم بخوانید

حذف مجسمه قاسم سلیمانی و حضور زنان در استادیوم – حسن صالحی

مندرج در ژورنال شماره ۶۵۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …