متن سخنرانی خلیل کیوان در آکسیون شنبه یک دسامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم در اعتراض به دستگیری اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی

رهبر محبوب کارگران، و اکنون باید گفت سمبل و قهرمان مردم ایران، اسماعیل بخشی را به بند کشیدند که حرکت کارگران را مهار کنند، به شکست بکشانند و کل جامعه را مرعوب کنند. نمیگذاریم! کارگران هفت تپه اجازه نمیدهند، کارگران فولاد اهواز اجازه نمیدهند. صف گسترده ما از هفت تپه تا اقصا نقاط کشور، از استکلهم و سراسر جهان صدای کارگر هفته تپه و اسماعیل بخشی شده است. این صف روزبروز گسترده تر و پر قدرت تر میشود.

شما حکومت دزدان و غارتگران، شما جنایتکاران و شکنجه گران، اسماعیل را به اسارت گرفتید. فکر میکنید میتوانید صدای دادخواهی را خاموش کنید و جنبش کارگری را متوقف کنید. اشتباه میکنید؛ صدای اسماعیل فراگیر شده است، پیام او سراسری شده است. دادخواهی او گسترده تر میشود، بین المللی میشود. میدانید چرا؟

اسماعیل بخشی فقط صدای کارگران نیشکر هفت تپه نیست، او فقط نماینده کارگران هفته تپه نیست، او وجدان همه هفت تپه و همه ایران است. او صدای دادخواهی همه ستم کشیدگان در سراسر کشور است. او سمبل اعتراض به درد و تحقیر و سرکوب چهل سال مافیای حاکم است.

او صدای همه اهالی کشور از زن و مرد، از کارگر و معلم و دانشجو و جوانان بدون آینده است. او اکنون، قهرمان همه مردم ایران است. شما با همه مردم ایران روبرو هستید. صدها اسماعیل بخشی به میدان خواهند آمد. و این تازه از نتایج صبح سحر جنبش عدالتخواهی است که می بینید.

اسماعیل بخشی فقط رهبر هفت تپه نیست، او رهبر جامعه است. او راه برون رفت از اوضاع کشور است. او قدرت کارگر است، صدای شورا و کنترل کارگری است که آمده دست مافیا و غارتگران را از دارایی های مردم کوتاه کند. او محبوب همه مردم است.

شما با همه ایران طرف هستید! میدانید چرا؟

هفت تپه و رهبر جسورشان اسماعیل بخشی راه نشان دادند. متحد شدند. پایداری کردند. شهر را بحرکت درآوردند و پیام شان را تا دورترین نقاط پژواک دادند. آنها نمونه اند و شک نکنید که این نمونه تکثیر خواهد شد و سراسر ایران را فرا خواهد گرفت. شما با همه ایران طرف هستید.

کارگران سایر مراکز تولیدی، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران و همه مردم شریف ایران از هفت تپه و اسماعیل بخشی الهام گرفته اند. این صدا و این جنبش خاموش شدنی نیست.

ما مردم آزادیخواه و حق طلب از هفت تپه و اهواز و همه شهرهای ایران و تا چهارگوشه جهان، از سوئد تا آلمان و کانادا و دیگر کشورها، متحد برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی کارزار گسترده ای را به پیش خواهیم برد. این شروع کار ماست.

لینک سخنرانی از اینجا

 

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …