کمیته بین المللی علیه اعدام: محسن بابایی جوان ۳۳ساله زندانی قرار است چهارشنبه ۳۰ فروردین در ایران اعدام شود!

فوری فوری- اطلاعیه مطبوعاتی

محسن بابایی متولد سال ۱۳۶۳ که حدود سه سال است در زندان به سر می برد قرار است فردا بهمراه شماری دیگری از زندانیان محکوم به اعدام در زندانی رجایی شهر به دار آویخته شود.

محسن بابایی لیسانس حسابداری دارد و حدود سه سال پیش در محل کار خود با یکی از همکارانش دچار نزاع و درگیری می شود. متاسفانه در جریان این نزاع سر همکار محسن به میزی اصابت می کند و در اثر این حادثه ناخواسته جان عزیزش را از دست می دهد.

در طول اینمدت خانواده محسن بابایی با هدف گرفتن رضایت از خانوداده فرد جان باخته در مورد این پرونده اطلاع رسانی نمی کنند و در این میان جمهوری اسلامی نیز با هدف کم هزینه کردن اعدام نفع خودش را می برد. بنا برآخرین خبرها تلاشها برای جلب رضایت حانواده فرد جان باخته به نتیجه ای نرسیده است.

محسن بابایی دارای همسر است و همسر ایشان از این بیماری ام اس رنج می برد. محسن بابایی شخصیتی شناخته شده در میان زندانیان سیاسی رجایی شهر است و در زمینه فعالیتهای حقوق بشری نیز مشارکت داشته است. او با انتشار مطالبی از درون زندان از جمله به قوانین قصاص جمهوری اسلامی شدیدا اعتراض کرده است.

محسن باباییطبق قوانین ضد انسانی قصاص جمهوری اسلامی قرار است که صبحگاه چهارشنبه۳۰ فروردین اعدام شود. کمیته بین المللی علیه اعدام، جمهوری اسلامی و قوه آدمکشی قضایی این رژیم را مسئول مستقیم اعدامها در ایران می داند. ما خواهات لغو فوری اعدام محسن بابایی و دیگر محکومین به اعدام هستیم که قرار است فردا اعدام شوند. همه نیروی خود را بکار گیرید تا به کمک هم محسن بابایی را از اعدام نجات دهیم.

 کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۹ فروردین ۱۳۹۶- ۱۸ آوریل ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

آزادی و استرداد حمید نوری محکوم است!

آزادی حمید نوری بوسیله دولت سوئد در برابر آزادی دو شهروند سوئدی  تسلیم شدن این …