مردم عراق خواهان سرنگونی حکومت عراق و کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی از این کشور شدند

مردم عراق خواهان سرنگونی حکومت عراق و کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی از این کشور شدند

بار دیگر شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» (سرنگون باد حکومت عراق) فضای سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار داد.

روز جمعه ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ هزاران نفر از مردمی که در انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ به مدت چندماه میدانهای تحریر بغداد و شهرهای دیگر عراق را در کنترل خود داشتند مجددا به میدان آمدند و با شعار سرنگونی حکومت فاسد اسلامی قومی عراق و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این کشور شعار دادند. این تجمعات به فراخوان نیروهای «جنبش اکتبر» سازماندهی شده است.

در بغداد جمعیت معترض ابتدا در مقابل پارلمان تجمع کردند و بطرف میدان تحریر حرکت کردند. تظاهرات کنندگان که از استانهای مختلف به بغداد آمده بودند با سر دادن شعارهای، “حکومت عراق باید سرنگون شود” خواهان انحلال پارلمان شدند. مردم همچنین علیه جمهوری اسلامی شعار میدادند و با در دست داشتن تصاویر عزیزان جانباخته خود در ۲۰۱۹، زمانیکه به مدت چند ماه از اکتبر آن سال تحت عنوان انقلاب اکتبر میدانهای شهرهای عراق را به محل تجمع و تظاهرات خود تبدیل کرده بودند، اعلام کردند که در روزهای آینده با حضور گسترده تر برای دستیابی به مطالبات انسانی خود فضای واقعی صحنه سیاسی و اعتراضی عراق را رقم خواهند زد.

اعتراضات مشابهی در شهرهای دیگر عراق روز گذشته شکل گرفت. تظاهرات کنندگان نیروی سوم علیه جریانات مرتجع اسلامی طرفدار صدر و طرفدار جمهوری اسلامی و حکومت فاسد قومی مذهبی این کشور هستند. نیرویی که قادر است به جهنم حاکم بر عراق پایان دهد.

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …