مردم مبارز بوکان، نهادهای مدنی، حقوق بشری و اجتماعی!

شعبه سوم بیدادگاه حکومت تبهکار اسلامی در ارومیه ماموستا محمد خضرنژاد را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام و ١٦ سال زندان محکوم کرده است. محمد خضرنژاد، روحانی اهل بوکان که در جریان خیزش انقلابی زن زندگی ازادی توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت شده بود، توسط شعبه سوم بیدادگاه ارومیه به اتهاماتی از جمله «افساد فی الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام و ١٦ سال حبس محکوم شده.
اتهامات خط نمای بیدادگاه های حکومت جنایتکار جمهوری اسلامي، برای مردم امری کاملا آشنا است. حکومت تبهکار جمهوری اسلامي از یک‌سال گذشته با سیاست افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام فعالین سیاسی و عادی قصد سرکوب و خاموش کردن مبارزات مردم معترض دارد، سیاستی که هر روز به انزوا، افشا و خشم و تنفر مردم جواب داده میشود و در سطح بین المللی با عکس العمل های جامعه جهانی روبرو شده.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکم اعدام بیدادگاه جمهوری اسلامی در باره آقای محمد خضرنژاد را قویا محکوم می‌کند.
مردم مبارز کردستان! مردم مبارز بوکان! نگذارید آقای محمد خضرنژاد اعدام شود. از هر طریق ممکن، در سطح سراسري کردستان و شهر بوکان و شیوه ممکن، اعتصاب، گردهمایی، بیانیه های جمعی، تحصن و… خواهان لغو مجازات اعدام آقای محمد خضرنژاد شوید.
احزاب سیاسی و فعالین مدنی، اجتماعی را به مبارزه متحدانه علیه مجازات اعدام و مشخصا حکم اعدام آقای محمد خضرنژاد، فرا میخوانیم.


کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۱ فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …