مردم مبارز مریوان، اعتراضات خود را گسترش دهیم- عبدل گلپریان

یکی از مزدوران دوره دیده کلاسهای قرآن آیه تجاوز به زنان در مریوان اقدام به تجاوز به زنی می کند، دو کودک او را در اتاقی حبس و در تلاش برای آنچه که در نظام اسلامی آموخته است و در زندانهای این رژیم امری سیستماتیک علیه زنان است مبادرت می ورزد. زن از دست او فرار کرده، از پنجره خود را به پایین پرت می کند و اکنون در بیمارستان است.
روز سه شنبه فعالین دفاع از حقوق زن در مریوان تجمعی در مقابل بی دادگاه رژیم در این شهر برگزار کردند و با شعار “ما امنیت می خواهیم” خشم و نفرت خود از کل سیستم اسلامی تجاوز به زنان را نشان دادند. فعالین مدافع حقوق زنان و مردم اعلام کردند که روز چهارشنبه این اعتراضات را ادامه خواهند داد. روز چهارشنبه و در تجمع اعتراض آنان دادستان این شهر در محل حاضر شد و برای ساکت کردن خشم و اعتراض مردم اعلام کرد: “تا دو ماه دیگر مرد متجاوز را اعدام خواهیم کرد”
مردم مبارز مریوان، زنان و مردان آزاده!
باید هوشیار بود. آخوند حکومتی و دیگر جیره خواران دستگاه قضایی حکومت باید بدانند که از حنای عوامفریبی شان رنگی باقی نمانده است. مردم مریوان و مردم در همه جا نه تنها علیه حکم و مجازات شنیع اعدام هستند بلکه این را بخوبی می دانند که نهادهای قضایی حکومت بیش از چهل سال است با و بدون تجاوز و برای ایجاد فضای رعب آدم می کشند. مردم مریوان، مردم شهرهای کردستان و در سراسر ایران تاریخ درخشانی برای متوقف کردن پدیده شوم اعدام در کارنامه مبارزاتی خود دارند. اظهارات این آخوند مرتجع تلاشی برای انحراف اعتراضات مردم است. نماینده مرتجع این نهاد آدمکش در مریوان فقط بخاطر فرونشاندن خشم و اعتراض مردم سایه طناب را نشان می دهد.


مردم، آنچه که باید سرلوحه تلاش و اعتراض شما باشد گسترش اعتراضات است. خشم مردم مریوان و نفرت مردم در همه جا علیه کل دستگاه سرکوب، دستگاه تجاوز، تحمیل فقر، زندان و تباه شدن زندگی شهروندان است. ساختار رژیم اسلامی ریشه و ماهیتی ضد زن و مملو از تجاوز به حقوق زن، کودک و انسان دارد. فرامین قرآن که در بیش از چهار دهه اخیر به قانون تبدیل شده، همگی بر پایه تجاوز به حق و حقوق زن بنا شده است.
با گسترش اعتراض به کوهی از بی عدالتی و با گسترش اعتراض علیه سیستم نهادینه شده حکومت در اعمال تجاوز و بی حقوقی به زنان، باید به میدان آمد.
عبدل گلپریان

اینرا هم بخوانید

از کاهش خرید میوه تا کاهش زندگی- منظر دریاکناری

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …