مردم کردستان نه دم خروس تان را باور میکنند نه قسم حضرت عباس تان را!

دوستی متنی از عبدالله مهتدی همراه با عکس او تحت عنوان: “از دیوار رفیق مبارز و عزیز عبدالله مهتدی” منتشر کرده است. متن نوشته شده که به زبان کردی است چنین است:

“تظاهرات مردم بانه و اعتصاب عمومی، یکبار دیگر اهمیت و تاثیر مبارزه مدنی و جنبش توده ای را نمایان ساخت. گسترش و پیشبرد این جنبش در گرو “تداوم” و “گسترش” آن به شهرهای دیگر است نه سوق دادن آن بسوی خشونت” (ترجمه کردی به فارسی از من است )

لازم است چند نکته را در رابطه با سخنان دوستان دروغین مردم کردستان اشاره کرد.

سئوال بسادگی این است که اگر مهتدی و سازمان او بر اهمیت مبارزه توده ای و تداوم و گسترش آن به دیگر شهرها معتقد و پایبند هستند، چرا با اعزام واحدهای مسلح ( پیشمرگ ) به داخل شهرها و نوار مرزی به تقویت و زمینه سازی فضای خشونت از جانب رژیم اسلامی کمک میکنند؟

سازمان مهتدی گویا شعور و درک مردم را دستکم گرفته است. سازمان مهتدی و دیگر احزاب ناسیونالیست کرد که با اعزام نیروی مسلح به منطقه و درگیر شدن با نیروهای رژیم میکوشند بر بستر صف بندیهای احزاب در تحولات و معادلات دولتهای منطقه جایگاهی برای خود کسب کنند ، آیا نمیدانند که سیاست، طرح و تاکتیک نظامی آنان در نوار مرزی و در داخل منطقه کردستان ایران میتواند همین جنبش توده ای و اعتراضی مردم را حاشیه ای کند؟ آیا اقدامات نظامی این احزاب در این شرایط  در خدمت سرکوب مبارزات مردم از جانب رژیم اسلامی نیست؟

نمیشود و نمیتوان در آن واحد هم طرفدار تداوم و گسترش مبارزه مردم در اشکال توده ای آن شد!؟ و همزمان برای خاک پاشیدن در چشم مبارزه مردم با اعزام نیروی مسلح در منطقه که در شرایط فعلی سر سوزنی به مبارزات توده ای مردم ربط ندارد سیاست دیگری را در تقابل با مبارزات اعتراضی و اجتماعی مردم دنبال کرد.

سنگ شرایط دهشتناک کار و زندگی کارگران کولبر مرزی را به سینه زدن، برازنده احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد نیست. چرا که با ابراز وجود نظامی و مسلحانه شان در منطقه و بویژه در داخل، مبارزات مردم و مشخصا اعتراضات و اعتصابات روزهای اخیر مردم در کردستان را لوث و حاشیه ای میکنند و برای یک حکومت سراپا جنایتکار و قاتل مردم این امکان را فراهم میکنند که همین مبارزه مدنی و توده ای را سرکوب کند. از سوی دیگر همین سازمانهای مسلح در نوار مرزی که یک پای ثابت برای گرفتن گمرکات از همین کارگران کولبر مرزی هستند، خود بخشی از صورت مسئله در تداوم درد و رنج کولبران مرزی هستند. مردم کردستان نه دم خروس تان را باور می کنند نه  قسم حضرت عباس تان را.

 

پنجشنبه ۱۶ شهریور ۹۶

 

اینرا هم بخوانید

راه حل سقز علیه تهاجم شیمیایی- عبدل گلپریان

روز یکشنبه ۲۰ فروردین دست‌کم شش مدرسه دخترانه در شهر سقز به‌طور هم‌زمان هدف حملات …