مرکز آمار تورم آبان را ۴۴.۹ درصد اعلام کرد. تورم خوراکی‌ها به ۵۲ درصد رسید.

مرکز آمار حکومت:در آبان ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌ها به ۴۴.۹ درصد رسید.. این گزارش می گوید:”در بررسی تورم سالانه، با دو بخش خوراکی و غیرخوراکی روبه رو هستیم که در بخش خوراکی ها، تورم سالانه کل کشور با افت نسبت به مهرماه به رقم ۵۲.۲ درصد رسیده که این شاخص برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵۲.۲ و ۵۲.۱ درصد است.همچنین در بخش غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه کل کشور با افزایش نسبت به مهرماه به رقم ۴۱.۳ درصد رسیده که این نرخ تورمی برای شهری‌ها و روستایی‌ها به ترتیب ۴۱.۱ و ۴۲.۶ درصد است و نسبت به ماه قبل، بیشتر شده است.

استان تهران با کمترین تورم سالانه، یعنی ۴۰ درصد مشخص است. از سوی دیگر، استان یزد همچون ماه قبل، بیشترین نرخ تورم سالانه کشور در سطح ۵۵.۹ درصد را از آن خود کرده است.از رسانه های حکومتی

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …