مرکز آمار مدعی رشد اقتصادی 9.1 درصدی در بخش گروه صنعت شد

مرکز آمار حکومت که زیر نظر دولت روحانی اداره میشود، امروز مدعی رشد اقتصادی بیشتر از 9 درصد در بخش گروه صنعت شد.این مرکز مدعی شد: براساس نتایج حساب های ملی فصلی، رشد اقتصادی در گروه صنعت در 6 ماهه نخست امسال به 9.1 درصد رسید. به آمار و ارقام دستکاری شده و سفارشی باندهای حکومتی نباید اعتماد کرد.خبری از رشد اقتصادی نیست. این را باندهای مجلسی و سایر مراجع دیگر نظام نیر بارها اعلام کرده اند. رکود ادامه دارد و بیکاری افزایش یافته است. روزنه

گزارش ایرنا:محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه صنعت شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است.
براساس این گزارش، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در 6 ماهه نخست امسال نیز 6.5 درصد بوده است.
نتایج حساب های یادشده حاکی است، رشته فعالیت های گروه کشاورزی 5.9 و خدمات پنج درصد رشد در دوره این گزارش داشته است.
بنابراین گزارش، رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار ) 6.5 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت(به قیمت بازار) 4.5 درصد است.
به گزارش ایرنا، برپایه داده های وزارت صنعت، معدن وتجارت در قالب برنامه راهبردی به استناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روند رشد اقتصادی ایران برمبنای قیمت ثابت سال 1383، بخش صنعت در سال 1389 به رقم 10.5 درصد رسید، 1390 برابر با 5.6 درصد بود، سال 91 به رقم منفی 8.5 درصد رسید، 92 برابر با منفی 3.9 درصد و سال 93 به میزان 6.7 درصد رسید.

اینرا هم بخوانید

۴ نفر از جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار گاز آبادانان؛ کارگر مخابرات بودند

جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار لوله گاز در محمدشهر آبدانان؛ کارگران بخش خصوصی شرکت مخابرات …