مرگ کارگر از گرما جنایت حکومت و کارفرماست- شهلا دانشفر 

خواست کارگران تعطیلی کار با پرداخت کامل حقوق

مندرج در کارگر کمونیست ۷۳۹

روز ۶ مرداد ” عبدالرضا سیمریان ” کارگر  شرکت سکاف در فاز دو پالایشگاه آبادان بر اثر شدت گرما در محیطی با رطوبت بالا هنگام و صبحدم قبل از ورود به سایت، دم گیت ورودی پالایشگاه آبادان دچار ایست قلبی شد و جان سپرد. عبدالرضا سیمریان قربانی بی تامینی و شرایط برده وار کار شد.  درگذشت این کارگر را به او به خانواده اش، به همکارانش و به همگان تسلیت میگوییم.

این اتفاق ناگوار حاکی از شرایط برده وار کار در ایران است. کار در جهنم تابستان در دمای بالای ۵۰ درجه که شهرهای بسیاری در جنوب درگیر آنند بدون هیچگونه تجهیزات گرمایشی و حتی داشتن آب خنک.سرمایه داران حریص سودجو  حتی در تعطیلات رسمی حکومتی و تاسوعا و عاشورایشان هم کار را تعطیل نکرده و کارگر را وادار به کار کرده اند.

وقیحانه تر اینکه شرکت سکاف در قبال چنین جنایتی در حق عبدالرضا سیمریان با “سخاوت” اعلام نموده که غذای مراسم او و مبلغ ۱۰میلیون تومان کمک هزینه مراسم را کمک خواهد کرد.  شرم بر این جنایتکاران مفتخور و چپاولگر. گویی خطایی صورت نگرفته و جنایتی انجام نشده است و این کارگر به مرگ طبیعی فوت کرده است.

اتفاقی که در شرکت سکاف روی داده حتی ناقض قوانین خود حکومت است. به این دلیل که در آن اعلم شده است که وقتی شرایط کار برای کارگر خطر آفرین است باید افسران ایمنی شرایط را اضطراری اعلام کنند و مدیریت موظف به تعطیل کار است. اما این جانیای حتی با دست کاری کردن دما سنج های محیط کار و اتوبوسهای ترانسپورت کارگران کاری میکنند که دما سنج رقم واقعی حرارت هوا را نشان ندهد تا بتوانند تا جایی که ممکن است از گرده کارگران کار بکشند و  وقتی کارگری مثل عبدالرضا جانش را از دست میدهد حداکثر کارشان اینست که با “دیه” رد جنایتشان را پا ک کنند. اگر چه در مورد سیمریان حتی بحث به اینجا هم کشیده نشده است و همه تلاششان اینست که اوضاع آرام باشد تا  چرخه تولیدشان بچرخد.

 اما کارگران هوشیارند و قاتلین چنین جنایاتی را می شناسند و  دادخواهند. 

بنا بر خبر منتشر شده از  سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران فاز ۲ پالایشگاه آبادان در اعتراض به این جنایت و تداوم  آن بصورت وادار کردن کارگران به کار در شرایط جهنمی  گرمای بالای ۵۰ درجه در این پالایشگاه  طی بیانیه ای بر تعطیلی کار با پرداخت حقوق تاکید کرده و مینویسند: “هنوز داغ مرگ سوزناک همکار عزیز و زحمتکش مان ” عبدالرزاق سیمریان” که کمتر از ده روز پیش در همین فاز دو پالایشگاه آبادان بخاطر شدت هوا جان داد فراموشمان نشده است. ما از این وضعیت برده وار به تنگ آمده ایم. پیمانکاران و کارفرمایانی که نه حاضرند در شرایط غیر قابل تحمل کار را تعطیل کنند و نه از ساعت کاری ما کم می کنند. همین امروز تنها در فاز دو پالایشگاه آبادان سی و پنج نفر از همکارانمان از شدت گرمای طاقت فرسا از حال رفته و تعدادی از آنها روانه بیمارستان شدند. وقتی هم که معترض میشویم زمزمه اخراج و کم کردن نفرات تا شهریور را براه میاندازند. همکاران عزیز! باید دست در دست هم متحدانه کاری کنیم. چند نفر دیگر از ما باید تحت این شرایط جان شان را از دست بدهند و کارفرما حاضر نباشد حتی برای ساعاتی کار را تعطیل کند؟ سه ماه دیگر هنوز شرجی و گرمای سخت داریم. باید پیمانکاران زالو صفت را مجبور کنیم تا در گرمای شدید کار را تعطیل و حقوقمان را پرداخت کنند. “.

گفتنی است که در برابر این بیانیه اعتراضی و کیفراخواستی کارگران و  درخواستی تعطیلی کار با پرداخت حقوق مدیریت با اعلام اینکه به زودی نیروی کار جدیدی به کار خواهند گرفت کارگران را به اخراج از کار تهدید کرده اند. باید  دست پیمانکاران جنایتکار و چپاولگر را از محیط های کار کوتاه کرد.

بیانیه کارگران پالایشگاه آبادان اعتراض و کیفرخواست آنان علیه سیستم کثیف و جنایتکار حاکم است. ار خواست و اعتراض آنها باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد. کارگران پالایشگاه آبادان  صدای اعتراض همه کارگرانی هستند که در چنین شرایط جهنمی  ای مشغول بکارند. باید وسیعا به این صدا پیوست. باید  همانطور که کارگران پالایشگاه آبادان اعلام کرده اند تا وقتی شرایط آب و هوایی بدین صورت اضطراری و جهنمی است کار تعطیل و حقوق تمام کارگران بطور کامل پرداخت شود، و باید این را به مطالبه همه کارگران در چنین مراکزی تبدیل کرد. باید تمام محیط های کار امن و به تجهیزات لازم و با استاندارد  قابل قبول سرمایشی در مقابل گرما و گرمایشی در مقابل سرما مجهز شود.

اینرا هم بخوانید

پاسخ قاطع جامعه انقلابی به حکم اعدام شریفه محمدی- حمید دائمی

کارگر کمونیست ۸۴۰ کارگر کارگاهی- حمید دائمی در گیرو دار برگزاری خیمه شب بازی انتخابات، …