مسئله حجاب با ساخت ۲ تا سریال قابل حل است ولی احدی در جمهوری اسلامی عرضه ساخت این سریال را ندارد!

علیرضا پناهیان نماینده سابق خامنه ای در دانشگاهها گفته است: مسئله حجاب با ساخت ۲ تا سریال قابل حل است ولی احدی در جمهوری اسلامی عرضه ساخت این سریال را ندارد. مسائل مهم‌تری در کشور داریم که با ساخت ۴ تا سریال آنها هم حل می‌شود!

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …