مسئولیت داعش در جنایت کرمان، ذره‌ای مسئولیت جمهوری اسلامی را کمرنگ نمیکند 

داعش، یک شاخه دیگر از جنبش اسلام سیاسی، مسئولیت کشتار در مراسم کرمان را بعهده گرفته است. اما از نظر مردم کماکان جمهوری اسلامی مسئول اصلی این جنایت است و راه رهایی از این جنایات نیز پایان دادن به این حکومت. 

اولا، جمهوری اسلامی پیشقراول داعش است. بدون جمهوری اسلامی داعشی در کار نبود. جمهوری اسلامی شاخه شیعی تروریسم اسلامی را در یک کشور حاکم کرد، جریانات مرتجع سنی نیز در مقابل آن شاخه دیگری ایجاد کردند و اسمش را داعش گذاشتند. جمهوری اسلامی راه قدرت‌گیری سایر تخم و ترکه های اسلامی در کشورهای دیگر را هموار کرد. اگر جمهوری اسلامی بکمک دول غرب و مشخصا آمریکا سر کار نیامده بود و حکومتی سکولار در ایران حاکم شده بود، داعشی شکل نمیگرفت، جریانات تروریست دیگری هم در داخل کشور شکل نمیگرفت. 

دوما، جمهوری اسلامی مسئول حفظ امنیت تجمعات و مراسم‌ها است و بارها و بارها نشان داده است که عرضه همین کار را هم ندارد. در مراسم چهار سال بخاطر این سردار مرگ هم دهها نفر باز هم بدلیل بی مسئولیتی حکومت جانشان را از داست دادند. بنابراین غلط میکنید مراسم میگیرید بدون اینکه توان تامین امنیت آنرا داشته باشید.

سوما، نظامی ساخته‌اید که منشاء هزاران بدبختی و ناامنی و شکل‌گیری انواع دار و دسته‌های آدمکش است از سپاه و بسیج و لباس شخصی‌ها و مقامات زندانتان تا دار و دسته‌هایی که در رقابت با شما و ایضا به کمک خود شما شکل گرفته‌اند. شما فقط زورتان به مردم میرسد که آنهم دارد به پایان میرسد. 

بنابراین کماکان شما متهم درجه اول جنایت کرمان، جنایت چهار سال قبل کرمان، جنایت سرنگونی پرواز اوکراین، و هزاران جنایت دیگر هستید. هر جنایتی در این مملکت اتفاق می‌افتد محصول نظام نکبت‌بار شما است. هر بلای دیگری هم، از فجایع طبیعی یا غیر طبیعی، در این مملکت اتفاق بیفتد تا زمانی که سرنگون نشده‌اید محصول کار شما و نظام منحوس شما است حتی اگر مستقیما با شلیک شما و بمب‌گذاری ایادی شما و یا طناب دارتان صورت نگرفته باشد. 

اما اگر جمهوری اسلامی پیشقراول جنبش اسلامی است، مردم ایران هم پیشقراول مبارزه با این جنبش‌اند و با سرنگونی جمهوری اسلامی راه جارو کردن بساط سایر دولت‌ها و دستجات فاشیست اسلامی را هم هموار خواهند کرد.

اصغر کریمی

اینرا هم بخوانید

بعد از مرگ رئیسی،۸ تیرانتخابات حکومت و جلسه مجلس خبرگان

رسانه های حکومتی ازبرگزرای جلسه سران قوا خبر داده و اعلام کردند هشتم تیرماه روز …