مشکل، دسته بندی دراویش!

یادداشت روز:

درست چند روز پس از ماجرای خیابان پاسداران و سرکوب دراویش و بازتاب رسانه ای آن، امروز جمعه  ٤ اسفند ۱۳۹۶، علم الهدی نماینده ی خامنه ای در خراسان رضوی و امام جمعه ی مشهد، در بخشی از خطبه اش به مساله ی دراویش گنابادی اشاره کرد و کوشید این فرقه از درویش ها را نقد کند!

علم الهدی گفت:

” . . . دراویشی که می گویند گنابادی، این ها اسم شان گنابادی نیست. این ها دراویش ملا سلطانی اند” !

علم الهدی، در ابتدای کشف ! درخشانش گفت:

” این درویش بازی ها برای ادامه ی استعمار انگلیس است” !

علم الهدی دلش برای هیچکدام از فرقه ها و حلقه های درویشی نسوخته است. او طوری حرف می زند که انگار درویش های خیابان پاسداران، گنابادی نبودند و به دروغ خود را گنابادی معرفی کرده اند!

یعنی اگر گنابادی بودند، نه آن ها به دستگیری یکی از دوستان شان و به محاصره ی خانه ی قطب شان اعتراض می کردند و نه البته نیروهای امنیتی و بسیجی دست به سرکوب می زدند!

این ها دراویش ملا سلطانی اند، پس اغتشاشگر! و هنجار شکن اند و باید از حق آزادی بیان و اندیشه محروم باشند!

جمهوری اسلامی در عمر ۳۹ ساله اش نشان داده است که  هر گونه اندیشه و بیان و تشکل مخالف خودش را، با چوب و چماق و تیر و تفنگ و غل و زنجیر و داغ و درفش و  دار و اعدام سرکوب می کند.

برای حاکمیت اسلامی، سنی و شیعه و بهایی و مسیحی و کلیمی و مجاهد و کمونیست و سکولار و آته ایست و طرفدار محیط زیست و دگرباشان و کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب و گیلک فرقی نمی کند. هر که را که مخالفش باشد، سرکوب می کند. چون می داند که همه ی این ها که نام بردم و در یک کلام؛ همه ی مردم شریف و آزاده، چشم دیدن این نظام فوق ارتجاعی را ندارند و به این نتیجه رسیده اند که برای زندگی کردن باید این نکبت قرن را سرنگون کرد و سرنگون می کنند.

٤ اسفند ٩٦

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …