مصاحبه رادیو فردا با اصغر کریمی ازحزب کمونیست کارگری ایران در مورد اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی

مصاحبه رادیو فردا با اصغر کریمی ازحزب کمونیست کارگری ایران در مورد اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی

صوت از رادیو فردا،تدوین ویدئو : حسن صالحی

*****

این فیلمی است که سایت مجلس جمهوری اسلامی پخش کرده است. در این فیلم فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیم ادعاهایی کرده و گفته است: بخشی شکنجه نشده/ او هنگام دستگیری، با ماموران درگیر شده است/ وی به همکاری با حزب کمونیست کارگری اعتراف کرده است

اینرا هم بخوانید

رویدادها: آخرین وضعیت اعتصاب کارگران نفت و گاز و چشم‌انداز آن