مصطفی علی پور پدر زندانی سیاسی هوشمند علی پور و درخواست وی رو به مردم کردستان و جهان برای نجات هوشمند علی پور!

هوشمند علی پور در سال 1388 به مدت 4 سال در ارومیه زندانی بوده است. بعد از آزادی از زندان از راه قاچاق به ترکیه آمده و خود را بعنوان پناهنده به سازمان ملل معرفی میکند و به عنوان پناهنده در یوان ثبت نام میشود و حالا در سازمان ملل بعنوان پناهنده پرونده دارد.سال 2014 وقتی گروه تروریستی داعش مردم کرد ایزدی در کردستان عراق را قتل عام و زنها و دختران خردسال را بعنوان گروگان واسیر با خودشان بردند، هوشمند از ترکیه به عراق رفت و به یکی از احزاب کردی پیوست و بر علیه گروه جناتکار داعش جنگید. مدت 4 سال در برابر داعش جنگید حتی در این مدت چند بار هم زخمی شد و همراه با همسنگرهایش برای نابودی داعش مقاومت کرد.
در مرداد ماه سال 1397 درحالیکه برای دیدن مردم و روشنگری میان جوانان ومردم به کردستان ایران رفته بود درنزدیکی شهر بانه از استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در محلی به نام ( گردنه کلی خان ) بین سقز وبانه دستگیر می شود. سپس به همراه دوستش محمد استاد قادربه اداره اطلاعات سنندج منتقل میشود و زیر شکنجه های بسیار در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ او را مجبور به اعتراف اجباری در تلویزیون جمهوزی اسلامی میکنند. از داخل زندان اداره اطلاعات سنندج چند بار با خانواده  در داخل ایران تماس میگیرد و اینکه خانواده می توانند در تاریخ ۷ آبان  به مدت یک ساعت با هوشمند ملاقات حضوری داشته باشند. بعد از مدتی در تاریخ ۲۸ آبانماه ۱۳۹۷ به زندان اداره اطلاعات شهر سقز انتقال داده میشود و حالا که من با شما صحبت میکنم همراه دوستش در زندان عمومی سقز به سر میبرند ومنتظر هستند که چه روزی دادگاهی میشوند.در ماه یکبار حق ملاقات حضوری دارند و از لحاظ امکانت اولیه و ابتدائی  زندان در وضعیت سختی به سر میبرند.
وکیل اختیاری برایشان گرفتیم ولی تا بحال به وکیل همچنین اجازه ای ندادند که کارشان را پیگیری کند.خانواده مان در وضعیت بسیار نگران کننده ای به سر میبرند و برای سرنوشت عزیزمان خیلی نگران هستند. ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و همچنین معلمان زندانی هستیم. از مردم کردستان در هر گوشه ی جهان می خواهیم که به هر وسیله ای که ممکن هست ، برای آزادی هوشمند علیپور و محمد استاد قادر تلاش کنند، هر راهی که به نظرشان مفید است اقدام کنند. جان این دو عزیز در خطر است.
ما خانواده هوشمند علیپور از تمام مردم آزادیخواه و مردم کردستان عراق انتظار داریم که برای جان آنها اقدام کنند. مردم مبارز و آزادی خواه کردستان عراق؛ شما بیشتر از همه مردم جهان    ماهیت داعش بی رحم ، نسلی از آدمکش های بی وجدان را تجربه کرده اید.هوشمند هم بخاطر دفاع از شرافت و کرامت مردم کردستان وزنان و کودکانی که قربانی این گروه آدمکش شده اند به مدت چهارسال در برابر داعش در منطقه شنگال و کرکوک جنگید و مقاومت کرد و در این راه با بی خوابی و بی امکاناتی و هیچگونه چشمداشت و انتظاری وتنها در راه خدمت به مردم کردستان و برای آزادی آنان از هیچ نوع تلاش و کوشش ومبارزه ای در دفاع از انسانیت کوتاهی نکرد .از شماها انتظار داریم که بی تفاوت نباشید به مسئولین و سفارتهای جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورید برای آزادی هوشمند علیپور و محمد استاد قادرتلاش کنیم وما را همراهی کنید.
به کمپین آزادی هوشمند علیپور و محمد استاد قادر بپیوندید آنها را تنها نگذارید ،صدای آنها باشید و خانواده ی ما را تنها نگذارید.
مصطفی علی پور

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …