مصطفی نیلی:دادگاه «پروندهٔ سال ۱۴۰۱» توماج صالحی برگزار شد

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز پنج‌شنبه، ۳۰ فروردین‌ماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «در این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهام قبلی، دو اتهام اجتماع و تبانی و معاونت در بغی نیز اضافه شده بود.»

١-امروز پنج‌شنبه ٣٠فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه آقای #توماج_صالحی مربوط به پرونده ١۴٠١ برگزار شد.دراین پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان تیرسال گذشته رای صادر کرده بود که پس از فرجام‌خواهی،در دیوان عالی کشور نقض و مجدد جهت رسیدگی به دادگاه بدوی بازگشته بود.

در این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی، دو اتهام اجتماع و تبانی و معاونت در بغی نیز اضافه شده بود. پس ازدفاع مختصر توماج ،اینجانب و همکار گرانقدر آقای امیر رئیسیان دفاعیات خود را انجام دادیم. با توجه به اخذ دفاع آخر ،بایستی منتظر تصمیم قضات شعبه و ابلاغ رای باشیم.

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …