معضل آب، کل رژیم نشانه است

روز سوم آذر و در شانزدهمین روز تجمع و تحصن کشاورزان، خانواده ها و مردم اصفهان علیه بی آبی و خشکی زاینده رود، نیروهای انتظامی و لباس شخصی های حکومت با استفاده از در تاریکی شب به مردم یورش بردند و با آتش زدن تعدادی از چادرها و تخریب وسایل آنان، با مردم و کشاورزان درگیر شدند. مردم در برابر اوباشان حکومت ایستادند و با مقابله گسترده مردم جیره خواران رژیم ناچار به عقب نشینی شدند و تجمعات ادامه پیدا کرد.

معضل آب هیچگاه به یک استان یا یک شهر مختص نبوده است بلکه مردم سراسر کشور با دهها مشکل فاجعه بار که یکی از آنها نبود آب است مواجه هستند.

طی بیش از دو هفته اخیر کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به نبود حیاتی ترین نیازمندی زندگی شان آب، تجمع دهها هزار نفره سازمان دادند که همچنان ادامه دارد و یورش مزدوران حکومت نیز نتوانست از ادامه این حرکت بکاهد. مردم شهرکرد و چهارمحال بختیاری طی چند روز گذشته به این حرکت اعتراضی پیوستند. آنان نیز با همین مشکل جدی روبرو هستند و تجمعات اعتراضی شان گسترده تر می شود.

همانطور که معضل گرانی، فقر، تورم، بیکاری، بیحقوقی، عدم پرداخت دستمزدهای معوقه امری سراسری است، نبود آب نیز امری سراسری است و در مقیاس کشور میلیونها شهروند ساکن ایران را با یک خطر جدی روبرو ساخته است.

اقلیتی ماله کش حکومتی تلاش کردند این شبهات را دامن بزنند که: “نبود مدیریت کارآمد در ساختار حکومت بانی چنین وضعی است و یا اینکه آب فلان استان به استان یا شهر دیگر وارد شده است”. اما هیچکدام از اینها نیست.

چرا جمهوری اسلامی و کاربدستانش در تحمیل فقر و غارت هستی مردم بسیار کارآمد هستند؟ چرا در سرکوب، اعدام، زندان و پروژه های هسته ای برای ساخت سلاح هسته ای کارآمد هستند اما در تامین ساده ترین نیاز طبیعی و حیاتی مردم ناکارآمد؟ آب هیچ رودخانه ای از یک استان به استان دیگر منحرف یا هدایت نشده است. این ترفندها از سوی حکومتیان برای ایجاد تفرقه در میان مردم است. مردم در سراسر کشور این را می دانند که تمامی منابع آبی از طریق پمپهای پرقدرت توسط عناصر کارآمد سپاه به مراکز تولیدات صنعتی این شبکه جهت غارت هستی و محروم کردن مردم از حیاتی ترین نیاز انسانی شان هدایت می شود.

بنا به بررسی های کارشناسانه، کمبود یا نبود آب در کشور متاثر از خشکسالی و مصرف بی رویه از آبهای زیرزمینی برای کشاورزی نیستند. این دلایل همان آدرس های غلطی است که سپاه و حکومتیان با کلاشی تمام می کوشند به مردم نشان بدهند. مردم اما دست اوباشان و غارتگران هستی شان را خوانده اند. به همین دلیل شعار سر می دهند که: “دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریاست”. این شعار در تمامی وجوه زندگی مردم صادق است. اکنون دیگر بر بستر اعتراضات مردم برای خشک شدن زاینده رود که شهرهای اصفهان، یزد، شهر کرد، چهار محال بختیاری و خوزستان را به هم وصل می کند، از منظر مردم کل رژیم نشانه است.

اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان، نمایندگی کردن اعتراض میلیونها مردم ساکن ایران است. نبود آب برای کشاوری، خشک شدن تالاب گاوخونی، عدم دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی سالم، همگی ناشی از اجرای طرحهای سپاه پاسداران و عناصر حکومتی و در راس آنها اتخاذ سیاست مفتخوران حکومت، خامنه ای و آیت الله های میلیاردر برای چاپیدن هستی مردم است.

باید در مقابل نابودکنندگان زندگی، در مقابل دزدان و چپاولگران حکومتی که زخمی مشترک به وسعت سراسر کشور را بر تن جامعه ایجاد کرده اند بطور همبسته و متحد به میدان آمد و این اعتراضات را وسیعا سراسری کرد.

شهرهای کردستان از این قاعده مستثنا نیستند. در بسیاری از شهرهای کردستان آب آشامیدنی در لوله های آب جاری نیست. مردم طی چهار فصل سال با به دست گرفتن گالن های پلاستیکی برای تامین آب آشامیدنی سالم، راهی چشمه های اطراف کوه ودشت شده و با این معضل جدی دست و پنجه نرم می کنند. مردم شهرهای کردستان و دیگر شهرها، صدها درد یکسان و مشترک دارند. مسئله نبود آب معضلی به اندازه جغرافیای ایران است. صدای اعتراض مشترک را باید یکی کرد. وقت آن است که فعالین روشن بین زیست محیطی، فعالین شناخته شده و محبوب مردم در شهرهای کردستان، همانند کشاورزان و مردم اصفهان، همانند مردم شهرکرد و چهارمحال بختیاری صدای اعتراض خود را در کنار آنان قرار دهند.

۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

راه حل سقز علیه تهاجم شیمیایی- عبدل گلپریان

روز یکشنبه ۲۰ فروردین دست‌کم شش مدرسه دخترانه در شهر سقز به‌طور هم‌زمان هدف حملات …