معلمان شهرهای کردستان وسیعا به اعتراض سراسری پیوستند!

١٩اسفند ١٣٩٥ بار دیگر معلمان در سطح سراسری دست به تجمع اعتراضی زدند. اینبار خیلی وسیعو با شعار و بنرهای رنگی مهمترین شعارهای معلمان و دانش آموزان را مطرح کردند!

در شهرهای کردستان: سنندج، سقز، مریوان، بانه، کامیاران و قروه معلمان به اعتراضات سراسری پیوستند. تجمع معلمان با شرکت تعداد زیادی از معلمین از شهر و روستاهای کردستان برگزار شد.

 

معلمان مبارز در شهرهای کردستان!

حضور شما در تجمعات سراسری همگام و همدوش با معلمان کشور اقدامی رو بجلو و مهم است. این همبستگی میتواند قدرت نارضایتی معلمان را بیشتر کند. اتحاد و همبستگی شما معلمان میتواند مطالبات بر حق شما را به حکومت اسلامی تحمیل کند. علاوه بر شهرهای کردستان در سطح سراسری هم در تهران، تبریز،اهواز، قزوین، اراک، چهارمحال بختیاری، فردوس، الیگودرز، شهرکرد، لرستان، شاهرود ، کوهدشت، جزیره خارک، اصفهان، یزد، رشت، لامرد، گلستان، اردبیل، بندر عباس ….. تجمع های اعتراضی معلمان وسیعا برپا شد.

حضور فعال شما  با طرح خواستهای شفاف از جمله؛ “بودجه عادلانه، آموزش رایگان”، تحصیل رایگان حق بچه های ماست”، معلم بپاخیز برای رفع ستم”، “نه به تبعیض”، “خط فقر سه میلیون حقوق ما یک و نیم میلیون”، “پولی کردن آموزش را متوقف کنید”، “فقر و تبعیض دیگر بس است”، “یک درصد تامین ٩٩ درصد گرسنه”،  “ما خواستار آزادی اسماعیل عبدی هستیم” و….امید تازه ای در جامعه ایجاد کرده است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران به تمامی معلمین و بازنشسته ها در سطح سراسری و بشما معلمین در شهرهای کردستان درود میفرستد! شما با تجمعات سراسری خودتان گامی مهم برای تحقق خواستهای برحق و انسانی تان بر داشتید. اتحاد و همبستگی شما معلمان و کارگران ایران با این حرکت گام مهمی بجلو برداشت.

 

زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی معلمان!

زنده باد اتحاد کارگران و معلمان!

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

١٩اسفند ١٣٩٥

٩مارس ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از۲۰ هزار کارگر نفت در ۹۰ شرکت مختلف درصنعت نفت و گاز

بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم تیرماه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت …