معلمان و مقابله با حربه دستگیری

بنا به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، فرنگیس نسیم‌پور، علی کروشات و پیروز نامی از فعالان معلمان در استان خوزستان، که در اعتراضات ماههای اخیر نقش داشته اند قرار است در روز ۱۷ اسفند محاکمه ‌شوند. این در حالیست که رسول کارگر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان فارس به یک سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ارسنجان محکوم شده است. رادا مردانی، و اصغر امیرزادگان از دیگر فعالین معلمان هم احضار شده اند.

جرم آنها این است که از حقوق معلمان و دانش آموزان دفاع کرده اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواهان مختومه شدن پرونده آنان است.

جمهوری اسلامی بیخود فکر می کند که با دستگیری و زندانی کردن معلمان معترض می تواند اتحاد آنها در پیگیری خواستهایشان را درهم بشکند. جنبش سراسری معلمان، اعتراضی مستمر و متکی بر همبستگی دهها هزار معلم در سراسر کشور است. “معلم زندانی آزاد باید گردد”، یکی از خواستهای این جنبش است. این جنبش با به میدان آوردن شمارِ هر چه بیشتری از معلمان در سراسر کشور و همچنین در پیوند با دیگر جنبش های سراسری دیگری نظیر، جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی و جنبش بازنشستگان می تواند جمهوری اسلامی را در تنگنای بیشتر قرار دهد.

“منزلت و معیشت و آزادی”، خواست مشترک میلیونها نفر در کشور است. این خواست می تواند مبنایی برای شکل دادن به یک جنبش عمومی علیه جمهوری اسلامی و پیروزی بر این رژیم فاسد و ستمگر، و آزادی همه عزیزان دربند باشد.

مندرج در ژورنال شماره ۵۰

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …