مهران بهرامیان، محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا زده است 

مهران بهرامیان، زندانی سیاسی در اعتراض به رد اعتراض به حکم اعدامش از روز ۳۰ بهمن دست به اعتصاب غذا زده است. گفته میشود که اعتصاب غذای او بدلیل رد شدن اعتراضش به حکم اعدام است.

وکیل مهران بهرامیان به حکم اعدام او اعتراض کرد اما این درخواست توسط دیوان عالی کشور رد شد. مهران بهرامیان که از سال قبل به اتهام قتل یک فرد اطلاعاتی در زندان به سر میبرداین اتهام را قبول ندارد و بارها آن را رد کرده است.

مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از بازداشت‌شدگان جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی در سمیرم هستند که هم اکنون در بند الف ط زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند.

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …