#مهسا_سولیداریتی، برای پایان دادن به رژیم آپارتاید جنسیتی در ایران همراه شوید!

مردم آزاده جهان

زنان و مردم ایران بپاخاسته اند تا حکومت آپارتاید جنسیتی در ایران را مانند رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی پایان دهند. شما مردم آزاده جهان در دهه هشتاد میلادی خیابان های شهرهای بسیاری را در اروپا، آمریکا و دیگر شهرهای جهان تصرف کردید، راهپیمایی ها، میتینگ ها و تظاهرات های بزرگی در حمایت از مبارزه مردم آفریقای جنوبی براه انداختید و نقش برجسته ای در پایان دادن به یک لکه ننگ تاریخ بشر ایفا کردید. امروز وقت آن است که نقش خود را در همبستگی با زنان و مردم بپاخاسته در ایران برای پایان دادن به ننگ دیگری یعنی حکومت آپارتاید جنسیتی ایفا کنید.

مردم ایران در اعتراض به قتل مهسا و علیه حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی بمیدان آمده اند. وقت آن است که شما مردم آزاده جهان نیز به حمایت از مردم ایران بر خیزید و با سازماندهی میتینگ ها، تجمعات و راهپیمایی های هزاران نفره در خیابان های شهرهای اروپا و آمریکا و سایر کشورها از  مبارزه زنان و مردم ایران برای رهایی از شر یکی از خونخوارترین دیکتاتوری های جهان فعالانه حمایت کنید. جنبش جهانی همبستگی با مردم ایران پشتوانه مهمی برای مردم ایران خواهد بود و دولت ها را نیز وادار به بایکوت حکومت زن ستیز اسلامی خواهد کرد. جنبش جهانی همبستگی نقش مهمی در پایان دادن به حکومت آپارتاید در ایران خواهد داشت.

زنان ایران ۴۳ سال تحت فشارهای غیر قابل توصیف بوده اند و قهرمانانه با حکومت آپارتاید جنسیتی در ایران مقابله کرده اند و اکنون از شما مردم جهان انتظار دارند که همانند جنبش همبستگی با مردم آفریقای جنوبی، به حمایت از خیزش مردم ایران برخیزید تا دست در دست هم  حکومت آپارتاید در ایران را نیز به زباله دان تاریخ بسپاریم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …