مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران: کازرون به خون کشیده شد!

حکومت اسلامی ایران که آخرین نفس هایش را میکشد، حکومتی که بر دریای نفرت مردم نشسته است، در مقابل تظاهرات مردم کازرون، با وقاحت و بیشرمی روی مردم معترض آتش گشود و چند نفر را کشت و تعدادی را زخمی کرد.

به این جنایت حکومت اسلامی باید اعتراض کرد، نه فقط در کازرون و استان فارس، بلکه در همه جای ایران و در دنیا.

 روز تعیین تکلیف نهایی با حکومت گلوله و اعدام دارد نزدیک میشود، باید بپا خاست و متحدانه حکومت جنایت اسلامی را سرنگون کرد!

مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران

٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٧ ماه مه ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از۲۰ هزار کارگر نفت در ۹۰ شرکت مختلف درصنعت نفت و گاز

بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم تیرماه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت …