مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری: در سال ٩٥ در ایران ٢٠ هزار تن جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست دادند!

علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که در سال ٩٥ در ایران ٢٠ هزار تن جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست دادند! او ادامه داد یک چهارم قربانیان ساکنان تهران بودند.

مساله آلودگی محیط زیست کم و بیش در همه کشورها وجود دارد اما در ایران این مساله اولا ابعاد فاجعه بار و غیر قابل تحملی یافته است و ثانیا حکومت جمهوری اسلامی عامل و مسئول مستقیم این فاجعه است. در ایران آلودگی آب و هوا و تخریب جنگلها و تالابها و دریاچه ها یک امر طبیعی نیست، یک فاجعه سیاسی است. سران حکومت و آقازاده ها و سرداران سپاه از یکسو در حال چپاول و نابودی منابع طبیعی و محیط زیست بی رمق ایران هستند٬ و از سوی دیگر اعتراضات گسترده مردم به تخریب محیط زیست را وحشیانه سرکوب می کنند. نام ٢٠ هزار نفر قربانی آلودگی محیط زیست را باید در لیست طویل جنایات حکومت ثبت کرد.

بدون سرنگونی جمهور اسلامی، بدون خلاصی از شر حکومت زمینخوارن و دریاخوارن و جنگل خواران، جلوگیری از تخریب  محیط زیست ممکن نیست. این حکومت باید برود. نجات زندگی ومحیط زندگی در گرو بزیر کشیدن جمهوری اسلامی است.

 

مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران

١٦ بهمن١٣٩٦

٥ فوریه ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید

حمید تقوایی: در ٢٤ ساعت گذشته “حمله قریب الوقوع” جمهوری اسلامی به اسرائیل به صدر …