نامه اعتراضی به دبیر کل سازمان ملل: پیرامون انتخاب حکومت زن ستیز اسلامی به نهاد زنان سازمان ملل

آقای آنتونیو گوتِرِس
دبیر کل سازمان ملل
نیویورک
۲۶ آوریل ۲۰۲۱
آقای گوتِرِس گرامی
از طریق این نامه می خواهم شدیدترین اعتراض خود نسبت به انتخاب حکومت جنایتکار و زن ستیز اسلامی ایران به عضویت در “کمیسیون مقام زن” سازمان ملل را که این هفته صورت گرفت اعلام کنم. طبق گزارش نهاد غیردولتی “دیدبان سازمان ملل”، که بر عملکرد سازمان ملل طبق معیارهای خود این سازمان نظارت دارد، دستکم ۴ دولت غربی جزو دولت هائی هستند که به این انتخاب رای داده اند.
باورکردنی نیست که بزرگترین ناقض حقوق زن و عامل خشونت سازمانیافته علیه زنان در سطح جهان به عضویت در نهادی برگزیده می شود که وظیفه تعریف شده اش “ارتقا برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان” در سطح جهانی است!
این دهن کجی به زنان در ایران است که مورد وحشیانه ترین زن ستیزی و خشونت سازمانیافته دولتی قرار داشته و بیش از چهار دهه است که علیه آن مبارزه می کنند. این نمک پاشیدن روی زخم تمام آن فعالین حقوق زن است که بدلیل اعتراض به نقض وحشیانه حقوق زنان در ایران زندانی شده، شلاق خورده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. بسیاری از این فعالین هم اکنون در حال گذراندن احکام زندان دهها ساله صرفا بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری اند.
برگزیدن حکومت اسلامی ایران به یک نهاد حقوق زن مانند این است که رژیم آپارتاید نژادی به کمیسیونی با وظیفه حمایت از و ارتقا قوانین برابری نژادی منصوب شود!
شما قطعا بیخبر نیستید که یک نظام جداسازی جنسیتی، یک آپارتاید جنسی، بر ایران حاکم است که در آن زنان در محیط های کار، ترانسپورت و اماکن عمومی جداسازی شده اند. قطعا بیخبر نیستید که در ایران، زنان، طبق قانون، در اشتغال، ازدواج، طلاق، حق حضانت فرزندان و حق سفر، بعنوان شهروندان درجه دو و وابسته به مرد محسوب می شوند. قطعا بیخبر نیستید که در ایران ازدواج دختران ۹ ساله قانونا مجاز است؛ که شهادت حقوقی زن در حد نصف شهادت مرد است؛ که زنان تنها از نصف حق وراثت مرد برخوردارند؛‌ و غیره. لیست بی انتها است.
برگزیدن چنین ناقض سیستماتیک حقوق زن به نهادی با وظیفه ارتقا برابری زن نقطه ای شرم آور در تاریخ سازمان ملل و شورای اقتصادی و اجتماعی آن است. بنابراین از شما می خواهم فورا در این تصمیم بازنگری کرده و آن را لغو کنید.
بجای اخذ مشروعیت سیاسی، رهبران و مسئولین این رژیم باید بخاطر سالها تبعیض و خشونت سازمانیافته علیه زنان و بیش از چهار دهه جنایت علیه بشریت به دادگاه سپرده شوند. بجای برسمیت شناخته شدن از نظر دیپلماتیک، این حکومت باید از نظر سیاسی بایکوت شده و از نهادهای بین المللی بیرون رانده شود.
جای نمایندگان این حکومت زن ستیز و قاتل نه در نهادها و کمیسیون های سازمان ملل، بلکه در دادگاه های بین المللی و پشت میله های زندان است.
مشتاقانه منتظر اقدام فوری شما در این زمینه هستم.
با احترام
بهرام سروش
هماهنگ کننده کمپین برای بایکوت رژیم اسلامی ایران


(ترجمه از متن اصلی نامه به انگلیسی)


Website:
Campaign to Boycott the Islamic Regime of Iran
https://boycottislamicregimeofiran.com
Facebook:
Campaign to Boycott the Islamic Regime of Iran
@boycottiranregime
Contact:
info@boycottislamicregimeofiran.com
Resources for the media:
UN Watch: ‘U.N. Elects Iran to Commission on Women’s Rights’
https://bit.ly/3xmQqvU
UN Special Rapporteur on Iran: ‘Iran: Women and girls treated as second class citizens, reforms urgently needed, says UN expert’
https://bit.ly/3ert7bW

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل