نامه نرگس محمدی برای نیکای شجاع از زندان اوین

نامه نرگس محمدی برای نیکای شجاع از زندان اوین.متن نامه به شرح زیر است:

«قامت تو تجسم “اقتدار معترض” است و جنایت متعرضان، نشان “ذلت حکومت” است.

جمهوری اسلامی چه رسوا حکومتی است که زنان را به بهانه موهایشان بازداشت، زندانی و سرکوب میکند و به همان زن تعرض جنسی میکند.

هربار لحظه‌هایی را که در دست متوحشان بدنام تاریخ از سر گذراندی، در ذهنم تصویر میکنم از یک سو شهامت و باورت به آزادی و اراده‌ات برای مبارزه تا پای جانت را غبطه می‌خورم، و سرشار از شور مبارزه و مقاومت میشوم، و از سوی دیگر از شدت رذالت، شقاوت و شرارت حکومتی که برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی میزند، اندوه و خشمی عمیق بر جانم چنبره میزند.

گرچه حکومت دینی استبدادی در تلاش است تا با دستان خون آلودش بر چهره زیبای حقیقت و عدالت خاک دروغ و فریبکاری بپاشد، اما حقیقت همان چهره بی گناه تو، مهسا، سارینا و آرمیتاهاست که در تاریخ باشکوه مبارزات آزادیخواهانه این سرزمین خواهد درخشید، و عدالت همان جریان قدرتمند دادخواهی مردم ایران در طلوع رهایی است.

نرگس محمدی/ زندان اوین – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …