نامه ۱۱۳ استاد دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه و بازداشت دانشجویان

نامه ۱۱۳ تن از اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه و بازداشت دانشجویان

گروهی از اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه به «ورود نیروهای امنیتی به محیط دانشگاه و بازداشت دانشجویان» اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری دانشجویان بازداشتی شدند.در این نامه که ۱۱۳ نفر از اساتید دانشگاه آن را امضا کردند در رابطه با بازداشت دانشجویان آمده: «اینجانبان امضاء کنندگان زیر که جملگی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی هستیم، با ورود غیر قانونی نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه و مجموعه‌های خوابگاهی آن (چه با همکاری و چه مستقل از حراست دانشگاه) مخالف هستیم.»

«به منظور کاهش التهابات پیش‌آمده و اجتناب از پیچیده‌تر شدن وضعیت دانشگاه و جامعه، دانشجویان دانشگاه رازی که در اعتراضات اخیر بازداشت یا زندانی شده‌اند، در اسرع وقت آزاد شوند.»

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …