نبردی نفس گیر برای نجات پنج معترض دیماه ۹۶

سکوت عجیبی حاکم است. روز گذشته و تمام شب جنگی در جریان بود. جنگی میان حکومت اعدام و مردمی که برای نجات جوانانشان به میدان آمده بودند. در یک طرف این جنگ حکومتی قرار دارد که با تهدید، خانواده ها را تحت فشار می گذارد که سکوت کنند و حرفی نزنند. حکومتی که می خواست و می خواهد تلخی شکستش در اجرای اعدام سه معترض آبان ۹۸ را با اعدام ۵ جوان دیگر جبران کند. در طرف دیگر خانواده ها و مردمی که تجمع کردند و چشم در چشم حکومت از جانیان خواستند که اعدام نکنند. به نجات حوانانشان برخاستند. هنوز هم معلوم نیست که شب گذشته چه اتفاقی افتاده است. اخبار دریافتی می گوید مردم همچنان به تجمع خود در مقابل دادگستری اصفهان ادامه می دهند.
بر سر مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی یعنی پنچ تن از معترضین دیماه که در ارتباط با اعتراضات خمینی شهر دستگیر شده بودند چه آمده است؟ آیا اعدام شده اند؟ آیا زنده اند؟
جمهوری اسلامی حکومتی است که حتی اگر این پنج جوان را هم اعدام کرده باشد می ترسد آنرا اعلام کند. می داند با هر جنایتی که مرتکب شود طوفانی از اعتراض برپا خواهد کرد. مردم دیگر حاضر نیستند شاهد کشته شدن عزیزان و فرزندانشان به دست این رژیم خونخوار باشند.
ما خواهان جواب هستیم. می خواهیم این پنج جوان را زنده تحویل بگیریم و به آغوش خانواده هایشان باز گردانیم. اگر بلایی سر این پنج جوان آورده باشید روزگارتان را سیاه تر خواهیم کرد.
حسن صالحی
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …