نتانیاهو و رفراندوم در کردستان عراق

شمارش معکوس برگزاری رفراندوم در  ٢٥ سپتامبر در کردستان عراق شروع  شده است. جمهوری اسلامی، دولت ترکیه، عبادی و دیگر دولتمردان نگران از دست دادن “تمامیت ارضی” عراق و  مخالف رفراندوم و آری به جدایی و استقلال، همگی به صف شده اند. در این میان اما،نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قطب مخالف قرار گرفته و طرفدار رفراندوم و جدایی کردستان از عراق شده است! خوب یا بد، بقول ژورنالیسم آلمانی، نتانیاهو با ذات  “ماجراجویی” عجین است! اما از نظر کسانیکه  نتانیاهو را میشناشند و از پرونده جنایات او علیه مردم فلسطین و کشتار آنها مطلع اند، نتانیاهو فقط  یک “ماجراجو” نیست، او دشمن مردم فلسطین، کارگران و دشمن تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل  و حل قطعی مساله فلسطین است.

طناب رفراندوم در کردستان عراق به میدان  زورآزمایی نظامهای استبدادی در منطقه خاورمیانه کشیده شده است. حکومت اسلامی ایران و دولت اسلامی ترکیه اِردوغان،یک سر طناب رفراندوم و مخالفت با آنرا در دست گرفته اند و در سر دیگر نتانیاهو میخواهد در این بازی سیاسی و زورآزمایی  وجه ای سیاسی برای خود درست کند.او با توجه به دوستی قدیمی با خانواده بارزانی ها و رابطه آنها با دولتهای اسرائیل- که بسیار طولانی است- با ابراز همبستگی با برگزاری رفراندم و استقلال کردستان، سهم خواهی در منطقه را دنبال میکند.

طرفداری نتانیاهو از رفراندوم را باید در بطن آرایش دولتها و سهم خواهی آنها در شرایط کنونی و  آینده بررسی کرد. شرایط بحرانی کنونی در منطقه و سرسپردگی احزاب حاکم اقلیم کردستان به بازیگران منطقه ای و جهانی، فرصت را برای ابراز وجود  جنایتکارانی چونقاسم سلیمانی، ژنرالهای ارتش ترکیه و  نتانیاهو فراهم کرده است. اینها اجزاء مختلف موزاییک خونین سیاست و دیپلماسی احزاب حاکم در اقلیم کردستان هستند.

احزاب حاکم در کردستان عراق پرونده سیاه و خونینی از دیپلماسی و رابطه با دولتهای منطقه دارند. بازرانی متحد ترکیه و حکومت اسلامی متحد و هم پیمان دیرینه اتحادیه میهنی، گوران و اسلامی ها است. عربستان سعودی هم دستش در دست جریانهای سلفی اسلامی در منطقه است. چند میلیون شهروند ساکن کردستان عراق  گرفتار این احزاب نوکر و سرسپرده شده اند.

رفراندوم و رای به جدایی موضوع مهم سیاسی و اجتماعی است که امروز در کردستان عراق در جریان است. شروع دوره تازه ای است برای چلنچ کردن ناسیونالیسم و حاکمیت اقلیتی مفت خور و غارتگر در اقلیم کردستان

برگزاری رفراندم و رای به ماندن یا جدایی  حق مسلم مردم کردستان عراق است و در ٢٥ سپتامبر با برگزاری رفراندوم عملی میشود.رای به جدایی، راه را برای عمل مستقیم توده های کارگر و زحمتکش در کردستان  و جنبشهای اعتراضی و  سیاسی و آزادیخواهانه مردم در مقابل حاکمان فاسد در کرستان هموار میکند.

انترناسیونال ٧٢٨ 

اینرا هم بخوانید

“انتخابات” مضحکه‌ای که همواره رسوا است و شکست می‌خورد! نسان نودینیان

در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس اسلامی و هم‌زمان انتخابات ششمین …