نقشه شاخص فلاکت در استان ها

شاخص فلاکت (Misery index) به عنوان یک نشانگر اقتصادی از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. اقتصاددانان بر این باور هستند که روند افزایشی تورم و بیکاری به موازات هم در اقتصاد یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی موثر و بلندمدتی درزیست و معیشت شهروندان داشته باشد.♦️در این ویدیو مطابق آمارهای رسمی ارایه شده از سوی نهادهای ذی‌ربط جمهوری اسلامی، نحوه توزیع این شاخص در استان‌های ایران را مشاهده می‌کنید.اتحادیه آزاد کارگران

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …