نقش خزندگان در تولید طنزهای خنک

یادداشت روز:

سرلشکربسیجی، فیروزآبادی – مشاور نظامی خامنه ای- روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ در مصاحبه با ایلنا، در باره ی بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست که به اتهام جاسوسی هسته ای برای غرب در زندان بسر می برند، حرف هایی زد که مرغ پخته را به خنده می اندازد. سرلشکر آقا! برای اثبات توهمات خود مبنی بر جاسوس بودن فعالان بازداشت شده ی محیط زیست داستانی را تعریف کرد و گفت:

” چندی پیش چند نفر خارجی به عنوان توریست به ایران آمدند و از راه کاشان و نایین به کرمان و کویر رفتند تا به بهانه ی این که می خواهند برای فلسطینیان کمک جمع کنند، مقداری سوسمار و آفتاب پرست و مارمولک خریده بودند که ما به مسیر حرکت شان مشکوک شدیم و مارمولک ها و سوسمارها و آفتاب پرست ها و کمک هایی را که جمع کرده بودند از آن ها گرفتیم و گذاشتیم که خودشان بروند. بعدا که تحقیق کردیم، فهمیدیم که چون پوست این خزندگان ذرات هسته ای را جذب می کند، غربی ها می خواستند بدانند ما در کجاهای کویر سایت اتمی و هسته ای داریم؟”

اولا خامنه ای باید چهارچشمی مواظب باشد تا این مشاور نابغه اش را ندزدند و بیت را از وجود چنین اعجوبه ای محروم نکنند !

دوما؛ فعالان محیط زیست باید بیش از هر زمان دیگری نگران قتل عام مارمولک ها و آفتاب پرست ها و سوسمارهای ایران باشند چون که با این کشف مشعشع سر لشکر آقا، این جاسوسان کویری از حیز حیات خواهند افتاد.

سوما؛ هیچ متوجه شده اید که سرلشکربسیجی، به راهزنی و سرکیسه کردن توریست ها اعتراف کرده است!

ضبط و مصادره ی اموال گردشگران، کار هرکسی نیست. خیلی باید مارمولک باشی که بتوانی این کار را بکنی.

سرلشکر ها وقتی مشاور می شوند، یا دلقک می شوند یا هپروت.

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …