نماینده سابق، بی‌توجهی به حجاب اجباری را شکست نظام نامید

محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به حضور پرشمار زنان بی‌توجه به حجاب اجباری در اماکن عمومی در ایران، می‌گوید: «‌این وضعیت دخترها و خانم‌ها برای نظام ما شکست است.»

وی با بیان اینکه «وضع فعلی را اگر رها کنیم بدتر از این‌ها می‌شود، تا خیلی توسعه پیدا نکرده‌، باید کاری کرد، وگرنه از دست در می‌رود»، اضافه کرده: «امتیاز دادن، نمره ماشین برداشتن و توبیخ و تشویق فروشگاه‌ها و کنترل جاهایی که جوازشان در دست دولت است، باید مورد توجه باشد و نباید کوتاه بیایند.»

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …