نماینده مجلس:خط فقر در شهرستان هابه ۵ میلیون و در تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می شود

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حکومت به وب سایت شفقنا گفته است: خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان ها و در تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می شود و این واقعیت را باید بپذیریم.وی در مورد بسته‌های حمایتی  دولت گفته:دولت به ۱۱ میلیون نفر از اقشار کم درآمد داده شده است درحالی که کمیسیون ۲۰ تا ۴۰ میلیون نفر را پیش بینی کرده است.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …