نماینده مجلس:”شرایط صدور حکم” اعدام برای مجرمان مواد مخدر مشخص شد

ایرنا:حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح کاهش مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داد و گفت: شرایط صدور حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر مشخص شد.

 ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در جلسه گذشته به تصویب رسید.
بر مبنای این ماده واحده، مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط مطرح در بند این ماده واحده مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر و روان گردان و پیش سازها محکوم و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است.
نوروزی اظهار داشت: حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک، بیش از 25 تا 30 سال حبس و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر محکوم می شوند.
در نشست امروز این کمیسیون بندهای این ماده واحده بررسی شد که در این بندها به شرایط تعیین مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر پرداخته شد.
در واقع در بند الف مصوبه کمیسیون مجازات اعدام مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم کشیده یا به قصد مقابله با ماموران حمل کرده باشد در نظر گرفته خواهد شد.
بندهای دیگری نیز به ماده واحده اضافه شدند که بر مبنای آن مجازات اعدام در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری را داشته یا از اطفال و نوجوان کمتر از 18 سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد و مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بررسی طرح مذکور ادامه دارد و هنوز به اتمام نرسیده است، گفت: از بررسی طرح مذکور چند بند و تبصره باقی مانده است که در جلسات آینده با اهتمام ویژه آنها را بررسی و هر چه سریع تر تصویب خواهیم کرد.
به گزارش خانه ملت، گفتنی است در نشست امروز کمیسیون کارشناسانی از دادستانی، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و همچنین مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند

اینرا هم بخوانید

گزارش سازمان امنیت آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی

سازمان امنیت داخلی آلمان گزارش سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش وضعیت امنیتی …