نماینده مجلس: “تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمع‌بندی رسیدند”!

وب سایت حکومتی انتخاب به نقل از بانکی‌پور، نماینده مجلس تیتر زده: “تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمع‌بندی رسیدند”! لیست جریمه های بدحجابی
عجب توافقی.کل نظام در برابر مقاومت، مبارزه زنان علیه حجاب اسلامی؛ شعائر مذهبی، آداب و و رسوم و ارزش های ضد انسانی حکومت اسلامی, اجتماعا ناچار به عقب نشینی شده است. انقلاب زن زندگی آزادی چنان ضربه مهلک ویرانگری بر پیکر نظام ضدزن و ضد انسان زده که جمهوری اسلامی رسما دست به عقب نشینی از اجرای “طرح حجاب و عفاف” که از فروردین سال گذشته اعلام کرده بودهزده است. اکنوب بحث جریمه ها را دارند عملی میکنند. به گفته باندهای حکومتی از اینجا هم میشود درآمد زایی کرد. خزعبلات این نماینده

بانکی‌پور، نماینده مجلس حکومت در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان گفته که در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر این بود که برخورد قضایی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم. روش باقیمانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند. بخش هایی از خزعبلات این نماینده برگرفته از وب سایت انتخاب

*در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود.

*روش دیگر این بود که برخورد قضایی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم.

*روش باقیمانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هم شورای عالی امنیت ملی ، هم قوه قضاییه ، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان، همه ارگان‌ها موافق بودند.لیست و میزان جریمه های بدحجابی

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …