نمای نزدیک

پلان یک

بیرونی_ روز _ چهارشنبه ۲اسفند ۱۳۹۶_ساعت ۱۰:۱۰

میدان بهارستان_ مقابل مجلس

نزدیک به ۵۰نفر از بازنشستگان در مقابل در ساختمان نمایندگان مجلس جمع شده اند. برای دستگرمی شعار می دهند:

فریاد، فریاد ، از این  همه بیداد !

ماموران با دو دستگاه مینی بوس ون، لاین متصل به در ورودی ساختمان را بسته اند و صف کشیده اند.

ناگهان یکی از ماموران که آرم یکان امداد را بر بازو دارد، وحشیانه حمله می آورد و یکی از معترضان را می کشد و چند نفری او را سوار ون می کنند. زنی شجاع می دود و جلوی ون می ایستد و نمی گذارد بازنشسته را ببرند. چند سرباز هجوم می آورند و راننده ی ون هم تخت گاز می خواهد حرکت کند که آن زن را کنار می کشند و ون با سرعت به طرف میدان بهارستان می رود. حالا جمعیت بیشتر شده است. شعارهای: همکار باز نشسته،آزاد باید گردد! اوج می گیرد. تا نیم ساعت – کمتر و بیشتر- این شعار طنین افکن است.

سی -چهل موتورسوار نیروی ویژه دو ترکه با کلاهخود و سپر و زره از محوطه ساختمان بیرون می آیند و آرایش جنگی می گیرند و بعد از ۵ دقیقه، به طرف میدان بهارستان می گازند. معلوم نیست باز در کدام نقطه، تجمعی اعتراضی شکل گرفته است.

جمعیت دم به دم بیشتر می شود. ۲۰۰نفر. ۳۰۰ نفر- ۵۰۰ نفر. و حالا عده ای از مالباختگان هم با پلاکارد و بنر آمده اند و شعارهای خودشان را می دهند:روحانی روحانی استعفا، استعفا !!

مجلس به این بی غیرتی!

هرگز ندیده ملتی !

از آن سوی خیابان چند بازنشسته بنرهای خود را می آورند و روی دست می گیرند:

دست غارتگران از صندوق های بازنشستگی، کوتاه !

شعار ها بلندتر می شود:

شعار بازنشسته؛ نان مسکن آزادی!

تا حق خود نگیریم

از پا نمی نشینیم !

خط فقر ۵ میلیون

حقوق ما ۱ میلیون

آن بازنشسته که بازداشت شده بود، آزاد شد و آمد به صف همکارانش پیوست.

جمعیت خیابان را فراگرفت. رفت و آمد خودروها سخت شد.

پلان دو:

جمعیت هزار نفری با سردادن شعارهای مطالباتی و اعتراضی، به طرف بهارستان به راه افتاد و در پارک جنب سازمان برنامه و بودجه، قطعنامه خوانده شد و با شعار:تا حق خود نگیریم ، دوباره بر می گردیم ! به تجمع موفق آمیز خود پایان دادند.

پایان بندی:

۱-پلیس سرکوب وقتی جمعیت کم باشد،حمله و دستگیر می کند.

۲- زیادشدن جمعیت و اعتراض فراگیر، پلیس را وادار به عقب نشینی می کند.

۳- جنبش ها و معترضان دیگر با یک محاسبه ی درست باید به تجمعات ملحق شوند.( نمونه ی امروز؛مالباختگان).

پلان سه:

یک نفر می گفت از بالا به ماموران گفته اند بازنشسته ی دستگیر شده را آزاد کنند و سخت نگیرند!

همین، نشان می دهد که اگر مردم یک قدم جلو بیایند، دستگاه سرکوب مجبور می شود،چند قدم عقب بنشیند.

۲اسفند ۱۳۹۶

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …