نمی‌توانید مردم جهان را فریب بدهید; پیرامون بازدید مهندسی شده سفرای کشورهای خارجی از زندان اوین

روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، برابر با ۵ جولای،به دعوت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر- قوه قضاییه در نمایشی مضحک و مشمئز کننده، تعدادی از سفرای کشورهای خارجی را برای بازدیدی مهندسی شده از زندان اوین گرد آوردند.

این اقدام بیش از هر چیز گواه این است که جمهوری اسلامی به دلیل بیش ار سه دهه رفتار فوق خشن و جنایتکارانه با مخالفان سیاسی خود، در افکار عمومی جهان بشدت رسوا و تحت فشار است. این نمایش تهوع‌آور چیزی بجز استیصال جمهوری اسلامی در برابر وجدان آگاه و بیدار جهان متمدن نیست. جمهوری اسلامی نمی‌تواند در پس این بازی کثیف دیپلماتیک دستان خونین خود را پنهان سازد. مردم ایران بخوبی از ماهیت جمهوری اسلامی و زندانهای بیشمار،آشکار و نهانش باخبرند. این نمایش صرفا ارزش مصرف خارجی دارد و برای فریب افکار عمومی خارج از کشور مهندسی شده است.

محکومیت مستمر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان ملل متحد بر هیچ کس پوشیده نیست. کمتر نهاد و مجمع مدافع حقوق انسانها،اتحادیه‌های کارگری و نهادهای معتبر حقوقی در جهان یافت می‌شود که جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب‌های خونین در زندانهای جمهوری اسلامی و از جمله در بدنام‌ترین و مخوف‌‌ترین آنها -زندان اوین- محکوم نکرده باشد.

بندهای ۳۵۰ و ۲۰۹ و بند الف این زندان،سیاهچالها و حسینیه و همه سلولها و شکنجه‌گاههای این زندان بخشی از کارنامه سراسر جنایت و غیر قابل فراموشی از تاریخ خونبار و ضد بشری جمهوری اسلامی است.

تمامی سفرایی که وقیحانه در این فریبکاری چندش آور شرکت کردند و خود را به یک چنین بلاهت بهت‌آور زدند، چیزی جز منافع پلید سیاسی و اقتصادی خود را دنبال نمی‌کنند. این دیپلماسی رسوا و خونین در خاطره تاریخی مردم ایران باقی خواهد ماند. این اقدام تأیید و شراکت در جنایات بیشمار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران محسوب می‌شود.

حزب کمونیست کارگری ایران،این اقدام مضحک برای فریب افکار عمومی جهان را شدیدا محکوم می‌کند. ما در کنار همه زندانیان سیاسی و خانواده‌داغدیده جانباختگان،از مجامع حقوقی جهان مصرانه می‌خواهیم با محکوم کردن این بازدید مهندسی شده و فرستادن هیئت‌های بی‌طرف بین‌المللی یه شکایات کلیه زندانیان و خانواده‌های‌ آنان رسیدگی شود،از کلیه بازداشتگاهها و همه  زندان‌ها بازدید یعمل آید تا جهانیان از حقایق دردناک و جنایات بیشماری که در زندانهای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد آگاه شوند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ تیرماه ۱۳۹۶

۶ جولای ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …