هرجلسه مجلس بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه دارد

وب سایت خبری  اقتصاد 24:هرجلسه مجلس ایران ‘بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه دارد. برای هر یک روزی که  مجلس جلسه علنی برگزار می‌کند، رقمی در حدود ۵.۲ میلیارد تومان هزینه می‌کند.با هزینه های یک روز اداره مجلس بیش از ۱۷ هزار کلاس درسی را می توان به سیستم گرمایشی مجهز کرد

بر اساس این گزارش هر ۱۰ روز بطالت کاری مجلس مساوی با فرصت سوزی در خرید ۱۴ واگن قطار برای مترو تهران است.

 “البته این ارقام صرفا جهت مقایسه است چرا که ارقام بودجه مجلس و دولت به صورت مشخص در بودجه سالانه آمده است. این ارقام تنها مقیاسی ارائه می‌کند تا بتوان دریافت که هر یک روز مجلس که به بطالت، پرداختن به موضوع‌های حاشیه‌ای بی‌خاصیت و بی‌اهمیت سپری شود، چقدر از سرمایه ملی به هدر می‌رود”. لینک اصلی از اینجا

http://eghtesaad24.ir/news/12671/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF/

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …