هزاران نفر در مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز شرکت کردند

هزاران نفر در مراسم خاکسپاری مهسا در قبرستان آیچی سقز شرکت کردند و این مراسم را علیرغم حضور سرکوبگران حکومت به یک تجمع سیاسی اعتراضی تبدیل کردند و علیه خامنه ای شعار دادند. «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما» و «زن زندگی آزادی» از جمله شعارهای انبوه مردم بود.  

جنایتکاران که میدانستند مراسم خاکسپاری مهسا امینی به تجمع عظیم مردم تبدیل میشود مسیرهای منتهی به سقز را مسدود کردند تا جلو حضور مردمی که از شهرهای دیگر به سقز میرفتند را بگیرند. قاتلان همچنین تلاش کردند تا ساعت ۶ صبح و قبل از اینکه مردم بیدار شوند مهسا را دفن کنند اما مردم اجازه ندادند. اعلام کردند که مهسا طبق فراخوان خانواده تا ساعت ۱۰ و نیم به خاک سپرده نخواهد شد و این حکم خود را با قدرت عملی کردند و مشت محکم دیگری به صورت حاکمان اسلامی دادند. هزاران نفر شعار دادند مرگ بر دیکتاتور و با شعار زن زندگی آزادی، آزادی زن را فریاد زدند. در این مراسم بیانیه ای نیز از طرف جمعی از زنان قرائت شد. 

این تجمع پاسخ کوبنده مردم به جنایتکارانی بود که مهسای امینی ۲۲ ساله را بدلیل عدم رعایت حجاب اسلامی به قتل رساندند. 

مهسا جاودانه شد. مرگ بر حکومت ضد زن و جنایتکار اسلامی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ شهریور ۱۴۰۱

فیلمها از اینجا

https://t.me/rowzane97

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

مبادله یک جنایتکار با دو گروگان بی‌گناه! محسن ابراهیمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …