هزاران کودک خواهان هوای پاک برای تنفس شدند

بیش از ۲۹ هزار کودک از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا حق کودکان برای تنفس هوای سالم را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

سازمان ملل متحد به تازگی حق تنفس هوای سالم را به مجموعهٔ حقوق بشر افزوده است.هرچند بنابر توافق سال ۱۹۸۹، این حقوق در چارچوب پیمان‌نامه‌ٔ حقوق کودک (یو‌ان‌سی‌آر‌سی) قرار می‌گیرد.در این پیمان‌نامه اشاره‌ای به دسترسی به هوای پاک نشده است اما به دنبال کارزار تنفس هوای پاک، پیمان‌نامهٔ حقوق کودک تصمیم گرفته است اقداماتی برای گنجاندن آن در این پیمان انجام دهد.

نابه گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر ده نفر نه نفر هوای آلوده تنفس می‌کنند که سلامت آنها را به خطر می‌اندازد.

در شش ماه گذشته کودکانی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، چین و هند در این کارزار خواستهٔ خود مبنی بر تنفس هوای پاک را مطرح کرده‌اند.در‌مجموع ۲۹،۶۷۴ کودک در برنامهٔ حق تنفس هوای پاک شرکت کرده‌اند . ۶۲ سازمان و مؤسسه از جمله یونیسف از این طرح حمایت کرده‌اند.

آنها نامه‌ای به کمیتهٔ پیمان‌نامهٔ حقوق کودک نوشته‌اند و در پاسخ قول‌و‌قرار‌هایی دریافت کردند که این موضوع در تصمیم‌گیری‌های بعدی بحث و در‌‌نظر گرفته شود.فیلیپ دی جفه، عضو و قائم‌مقام کمیتهٔ پیمان‌نامهٔ حقوق کودک دربارهٔ این کارزار می‌گوید:”من و همهٔ همکارانم تمام تلاش خود را برای حمایت از این کارزار به کار خواهیم گرفت”.

پیمان‌نامهٔ حقوق کودک چیست؟

پیمان‌نامهٔ حقوق کودک سازمان ملل متحد توافق‌نامه‌ای است که به امضای ۱۴۰ کشور جهان رسیده است و در آن به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد که همهٔ کودکان در سراسر جهان باید از آن برخوردار باشند.

همهٔ اعضای سازمان ملل، جز ایالات متحدهٔ آمریکا این پیمان را امضا کرده‌اند. به این ترتیب قوانین پیمان‌نامهٔ حقوق کودک در سراسر جهان به طور رسمی می‌باید اجرا شود.چون به آلودگی هوا در این پیمان‌نامه اشاره‌ای نشده است، دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی برای حفاظت کودکان در برابر آلودگی هوا خود را موظف به هیچ اقدامی نمی‌بینند.بی بی سی

اینرا هم بخوانید

شکایت علیه مدیر سابق و بازداشتی صداوسیما در فرانسه

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» اعلام کرد در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه …