هزینه های خدمات را نپردازید!

کارگران و مردم شریف!
وضعیت درهم ریخته اقتصادی و چشم انداز بدتر شدن اوضاع که نتیجه سیاستهای چپاولگرانه جمهوری اسلامی است، زندگی را بر اکثریت شما غیر قابل تحمل کرده است. گرانی مداوم، بیکاری فزاینده، عدم تامین شغلی و کل شرایط ناهنجاری که بر جامعه تحمیل شده، آشکارا چشم انداز تیره و تاری را مقابل مردم قرار داده است. مسبب از هم گسیختگی اقتصادی، حکومت و مفتخوران حاکم هستند و نباید اجازه دهیم که زندگی ما را وثیقه نجات اقتصادشان قرار دهند.
برای همه مردم روشن است که راه نجات ما از این وضعیت سرنگونی جمهوری اسلامی و جمع کردن کل بساط حاکمیت سرمایه داران مفتخور است و جنبش قدرتمند سرنگونی حکومت فی الحال جریان دارد. اعتصابات کارگران و معلمان و بخش های مختلف مزدبگیران زحمتکش برای افزایش دستمزد باید گسترش یابد. باید خواهان بیمه بیکاری مکفی برای همه بیکاران و کمک هزینه برای تامین زندگی مردم شد و از هرطرف حکومت مفتخوران اسلامی را تحت فشار بیشتری قرار داد. به موازات اینها باید دست به کار شویم و از پرداخت هرنوع هزینه خدمات به این حکومت خودداری کنیم. از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز، شهریه مدارس و دانشگاه ها، هزینه بیمارستان و مترو و اتوبوس درون شهری خودداری کنیم. این کار عملی است و فی الحال هزینه های آب و برق و گاز از جانب بخش قابل توجهی از مردم پرداخت نمیشود و حکومت جرات قطع آنها در چنین ابعادی را ندارد.
کارگران و مردم زحمتکش!
حکومت میخواهد فشار بحرانش را سر ما بشکند. مسبب این اوضاع فلاکتبار، مسبب بحران اقتصادی و تحریم، حکومت و مفتخوران حاکم اند. نباید اجازه دهیم بیش از این زندگی ما را به تباهی بکشانند. وقت آنست که در هر محله و شهری دست به کار شویم و از پرداخت این هزینه ها خودداری کنیم. در فضای اعتراضی امروز و با اتحاد یکپارچه ای که میان مردم وجود دارد این اقدامات کاملا امکان پذیر است.
حزب کمونیست کارگری از کارکنان آب و برق، از کارکنان بیمارستان ها، از کارکنان مترو و رانندگان اتوبوس های شهری میخواهد در این زمینه با مردم همکاری کنند و از دستورات روسای خود برای قطع این خدمات به مردم سرپیچی کنند. روسای بیمارستان هایی که مقاومت میکنند باید افشا شوند و تحت فشار قرار گیرند. مدیران مدارسی که قصد اخاذی از مردم دارند باید با تجمعات اعتراضی خانواده ها مواجه شوند. معلمان را فرامیخوانیم در این جدال فعالانه خانواده ها را همراهی کنند و مدیرانی که اخاذی میکنند را تحت فشار قرار دهند. هزینه تحصیل و ایاب و ذهاب درون شهری را نباید به حاکمین پرداخت کرد. قبض های برق و آب و گاز را نباید پرداخت.
در شرایطی که حکومت زیر ضرب اعتراضات مردم در بحرانی ترین شرایط قرار گرفته است، میتوانیم همراه با گسترش اعتصابات و اعتراضات و زیر پا گذاشتن سیاستها و مقررات اسلامی حکومت، در زمینه اقتصادی نیز دست به عمل مستقیم بزنیم، حکومت را به چالش بکشیم و با اینکار ضمن کاهش گوشه ای از مشکلات اقتصادی خود، صفوفمان را یکپارچه تر سازیم و خود را برای تعرضات گسترده تر به حکومت آماده کنیم. هردرجه موفقیت در این زمینه، گام بزرگی در گسترش فضای اعتراضی در جهت سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران است. با تمام قوا دست به کار شویم.
حزب کمونیست کارگری ایران
https://tinyurl.com/y4kzj577
برای تماس با حزب، ارسال خبر و گزارش، همکاری و عضویت میتوانید با آدرسهای زیر تماس بگیرید:
واتس اپ: 00447435562462
کانال تلگرام حزب: @wpi_hkki
اینستاگرام www.instagram.com/wpi91
پیامگیر تلگرام @wpi_tamas

اینرا هم بخوانید

آمریکا شرکت «حکیمان شرق» را به اتهام مشارکت در توسعه تسلیحات شیمیایی ایران تحریم کرد

وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق را به دلیل دست‌داشتن در …