هشت درویش زندانی: بیش از ۱۰۰ روز در سلول‌های انفرادی بودیم

به گزارش مجذوبان نور، در بخشی از این نامه آمده با اشاره به ماهها انفرادی این زندانیان آمده است: ” بیش از ۱۰۰ روز در سلول‌های انفرادی در بی‌خبری به‌سر می‌بردیم و جان خویش را با این باور مهیا می‌ساختیم که تا روزگار صلح و آزادی ایران فاصله‌ای نمانده و به‌زودی بنیاد ظلم و دروغ برکنده خواهد شد.”

در بخش دیگری از این نامه آمده است: “حکایت بایکوت داستان تازه‌ای نیست و دیگر کسی نیست که با آن آشنا نباشد و جای تیغ سانسور را بر حقایق آشکار ندیده باشد، تا جایی که موقعیت امروزین حکومت به واسطه‌ آگاهی و هشیاری افکار عمومی و درک خصومت دشمنان انسانیت بدل به سخره‌ای تاریخی شده است. حاکمیت ‌مانند کبک سر در برف فرو برده است و توهم ثبات و برقراری، توان شنیدن هشدارهای زمانه و صدای فروپاشی‌اش را از وی دریغ می‌دارد.”

این هشت درویش که از یکم اسفند ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برند. آنها از هفتم شهریور پس از حمله گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …