هشت مارس روز فریاد زن زندگی آزادی، روز بیحجابی عمومی- شهلا دانشفر

هشت مارس روز جهانی زن امسال در ایران مهر انقلاب زن زندگی آزادی را  بر خود دارد. انقلابی که نام با مسمای “انقلاب زنانه” را بر خود دارد و یک دستاورد آن فتح خاکریز حجاب و ضربه زدن به ریشه های آپارتاید جنسی حاکم است. انقلابی که به روز جهانی زن ابعاد اجتماعی تری بخشید و در سال گذشته از سوی بخشهای مختلف جامعه تحرکات گسترده ای برای گرامیداشت این روز را شاهد بودیم. در هشت مارس امسال باید با بی حجابی عمومی پرچم دستاوردها و پیروزیهایمان را برافراشته تر به اهتزار در آوریم.

بدنبال فروکش کردن اعتراضات در کف خیابان، اعتراضات مردمی دراعماق جامعه به شکل سازمانیافته تر و متنوع تری تداوم یافت. و  یک عرصه مهم نبرد مردم با حکومت همچنان بر سر حجاب و حقوق زنان است. حکومت که خود را بازنده این جنگ می بیند، با شقاوت تمام به جان مردم افتاده تا دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی را باز پس  بگیرد و مانع از  سر بلند کردن موج قدرتمند تر انقلاب شود. در این راستا گله های جنایتکار حجاب بان را به خیابانها ریختند و آرمیتا گراوند را بخاطر نداشتن حجاب به قتل رساندند و موجی از اعدام به راه انداختند. اما مردم با گسترش اعتراضات خود در تمامی عرصه ها و مقابله با تعرضات حکومت، با بیحجابی سراسری و جدال جانانه با حجاب بانان منفور حکومتی، و با فریاد “نه تهدید، نه زندان، نه اعدام نیست جلودار  ما ” برای هموار کردن و قدرتمند تر کردن انقلاب  خود هر روزه در تلاشند.  

 امروز در دل چنین شرایطی و بدنبال انقلاب زن زندگی آزادی برای رهایی از شر جمهوری اسلامی است که به استقبال هشت مارس روز جهانی زن میرویم و این روز را  گرامی میداریم. روزی برای تداوم انقلابی که نماد بارزش مهسا امینی است که بخاطر حجاب به قتل رسید.

کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری هشت مارس، روز جهانی زن را به همه زنان و همگان شادباش میگوید و بر این نکات تاکید میکند:

– هشت مارس را به روز فریاد رسای زن زندگی آزادی در همه جا و بی حجابی عمومی تبدیل کنیم.

–  در مدیای اجتماعی با  بازپخش صحنه های درخشان انقلاب زن زندگی آزادی در مبارزه علیه حجاب و حجاب سوزان ها ، فضای رزمنده هشت مارس را بازتاب دهیم.

-روز جهانی زن، روز گرامیداشت یاد مهسا ها و همه جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی، و همبستگی و همراهی با زندانیان سیاسی و همه زنان شجاعی است که از بازداشت شدگان انقلابند و در درون زندانها سنگر آزادی و رهایی را پاسداری میکنند. به نشانه همبستگی به دیدار خانواده های آنها برویم  و با پخش تصاویر زنان جسور زندانی و  گفته هایشان مبارزات شان،  را ارج بگذاریم.

-هشت مارس روز ارج گذاردن حرکت زنان شجاع زندان اوین است که در برابر زندانبانان و قضات جنایتکار حکومت اسلامی، فریاد زن زندگی آزادی ، و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و با پیوستن به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام کیفرخواست خود را علیه رژیم کشتار و زندان اعلام داشتند.

-هشت مارس روز ابراز احترام و همبستگی با مادران دادخواه و گوهر عشقی هاست که در همبستگی با انقلاب زن، زندگی آزادی، حجاب را دور انداختند و سنگر محکمی علیه  بساط  سرکوب و اعدام حکومت هستند. 

– مدیای اجتماعی را با برگزاری مراسم های آنلاین،  سمینارها و کنفرانس ها و  با استوری کردن پوسترها و کارهای هنری مان به محل گرامیداشت با شکوه روز جهانی زن تبدیل کنیم.

– با شعارهای اعتراضی خود در و دیوار را به رنگ این روز اعتراضی آزادیخواهانه در آوریم، به مناسبت این روز  شعارهای اعتراضی شبانه  سر دهیم و بدینگونه با  اهداف انقلاب زن زندگی آزادی تجدید عهد کنیم.

– دانشگاهها و مدارس دو سنگر و کانون مهم  برگزاری روز جهانی زن هستند. صدای رسای هشت مارس را از این کانونها بلند کنیم. .

– تجمع در پارک ها و خیابانها و دانشگاهها و میادین و در هر کجا که ممکن شود، رقص های اعتراضی بی حجاب و  مختلط در خیابان ها و در محلات، پخش گل در میان مردم در خیابانها و متروها و شادباش روز جهانی زن به همگان، پخش موزیک در محلات و در اماکن عمومی، برپا کردن اکت ها و پرفورمنس های هنری از جمله اجرای موزیک و تاترهای خیابانی اشکال متنوعی از گرامیداشت روز جهانی زن است.

هشت مارس را در محیط های کار میتوان گرامی داشت. و جا دارد که  در تجمعات اعتراضی مان  از جمله در تجمعات بخشهای مختلف بازنشستگان گرامیداشت این روز به یک موضوع سخنرانی ها و بنرهای تجمعات تبدیل شود.

هشت مارس روز جهانی زن بر همگان مبارک و شاد باد.

شهلا دانشفر

دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران

مارس 2024

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴ حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد …