هفتاد و سه اعدام در زندانهای ایران در ۲۲ روز

این آخرین پیامه اعدام کنی قیامه

بنا بر گزارشهای منتشر شده  طی ۲۲ روز گذشته ۷۳ نفر از زندانیان در زندان های ایران اعدام شده اند. در عین حال اخبار حاکی از اینست که ۱۸ زندانی از جمله ۶ زن در انتظار اجرای سریع حکم اعدام در زندان های اصفهان به سر می برند. باید بجنگیم و جلوی ماشین کشتار و اعدام حکومت را بگیریم.

حکومت آدمکش اسلامی رو به سقوط اعدام میکند تا بلکه چند صباحی بیشتر بماند. اما  همه شواهد نشان میدهد که مردم  با اعتراضات هر روزه خود بر ادامه انقلاب و بر سرنگونی این حکومت مصرند.  از جمله  در زاهدان که بیشترین شمار اعدام ها را داشته مردم با شعار”این آخرین پیامه اعدام کنی قیامه” پاسخ محکمی به جنایتکاری های حکومت دادند. تجمعات خانواده هایی که عزیزانشان در خطر اعدام هستند و خواست حمایت و پشتبیانی از مردم در مدیای اجتماعی بخش دیگری از مبارزه علیه اعدام هاست.

 علاوه بر اعتراضات میدانی بخش های مختلف جامعه با بیانیه های اعتراضی خود بصورت مستقل و یا مشترک صف متحدی از مبارزه علیه اعدام ها را به نمایش میگذارند که هشتگ #ما_همه_با_هم_هستیم!، نماد این اتحاد است و در توفان توییتری همین هفته ترند شد.

در همین راستا نوزده تشکل دانشجویی، دانش آموزی، زنان و جوانان پیشرو و انقلابی بیانیه ای مشترک علیه اعدام ها داده اند. در این بیانیه با تاکید بر اعتراض سراسری علیه اعدام بر تجمعات اعتراضی پر جمعیت روبروی زندان‌ها به همراه خانواده‌های در معرض اعدام و اعدام‌شدگان و خانواده‌های دادخواه و خانواده‌های زندانیان سیاسی تاکید شده است.

همچنین جمعی از فعالین و حامیان انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش زنان نیز در محکومیت اعدامها بیانیه ای داده اند. در بخشی از بیانیه آنها چنین آمده است: “ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به اعدام، با خواست فوری توقف اعدام ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و فعالین دربند، و آزادی بازداشت شدگان انقلاب جاری، اعلام می داریم که #همه_باهم_هستیم و انقلاب زن زندگی آزادی متوقف نمی شود”.

ندای زنان ایران نیز طی بیانیه ای با عنوان “بساط آدم کشی منحوس اعدام را پایان دهید! در برابر اعدامها و کشتار عمد دولتی #ما_همه_با_هم_هستیم!” اعدام ها را محکوم کرده است. در بخش پایانی این بیانیه چنین آمده است:” نه سرکوب و زندان ، نه اسید و قتل و مسمومیت و نه چرخه ی منحوس اعدام نمی تواند در برابر سیل مطالبات انسانی ما  سدی بسازد و تنها خشم مردم را صد چندان می سازد . ندای زنان ایران همپا با خانواده های دادخواه و همه مردم آزادیخواه ایران جنایت دولتی اعدام انسانها را به هر بهانه ای محکوم می کند و  متحدانه فریاد میزنیم #ما_همه_با_هم_هستیم”. با کارزاری متحدانه و قدرتمند و سراسری باید مقابل اعدامها و جنایات حکومت منفور اسلامی ایستاد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۱۴ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …