همبستگی انسانی،موضوع برنامه: فراخوان به تجمع و اعتصاب در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺فراخوان به تجمع و اعتصاب در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۷ آذر ۱۴۰۱ – ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی