همبستگی انسانی، نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۸ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اهمیت همبستگی جنبش‌های اعتراضی