همبستگی انسانی: بی حجابی، پلیس و مدیای اجتماعی در آذربایجان غربی و زنجان

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: خوشحالی مردم از مرگ رئیسی،عزاداری رژیم و واکنش های جهانی